Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić podsjetio je da je EEG uređaja za mostarsku bolnicu nabavljen u okviru projekta NeurNet “Mreža za zbrinjavanje bolesnika sa farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti”. Radi se o prekograničnom projektu sufinanciranom od Europske komisije u okviru Interreg IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro, a ukupna vrijednost projekta je 250.000 konvertibilnih maraka.

“Ovim zaokružujemo projekt NeurNet te otvaramo novo poglavlje pružanja zdravstvenih usluga na većem nivou. Pacijent iz cijele Federacije ne moraju više ići u inozemstvo i moći će se ovdje liječiti. SKB Mostar bit će povezan s referentnim centrom KB Dubrava u Zagrebu, kao i bolnica u Novoj Biloj i Univerzitetsko-klinički centar Tuzla koji su sudionici ovog projekta”, dodao je ministar Mandić.

Ravnatelj SKB Mostar Ante Kvesić istaknuo je kako je ovo još jedan veliki korak u razvoju mostarske zdravstvene ustanove.

“Cilj Bolnice je da se ovdje odrađuje sve ono što treba za naše pacijenti. Mi smo ovim činom dijagnostički zaokružili neurologiju i neuropedijatriju”, poručio je Kvesić.