Izmjene Zakona o notarima koje su usvojene u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine neće donijeti jeftinije usluge niti će umanjiti troškove građanima, kako se svjesno obmanjuje javnost od određenih političkih opcija i interesnih grupa, saopštio je Upravni odbor Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako je istaknuto, izostanak obaveze notarske obrade dokumenata povratak je u pravnu nesigurnost pa će to biti “nova era jeftinih ugovora i skupih parnica kakvih smo se u Bosni i Hercegovini nagledali prije uvođenja notarijata”.

“Šta više, troškovi građana će biti uvećani, jer će im po prijedlogu novog Zakona o notarima, ukoliko ga u istoj formi usvoji i Dom naroda, isprave za manje novca sačinjavati raznorazni nadripisari. Te i takve isprave neprovodive su i zbog njih će građani morati angažovati advokate i debelo ih plaćati za zastupanje na sudovima u postupcima koji traju godinama. Država se na ovaj nači vratila unazad uvodeći ponovo nadripisarstvo i stanje pravne nesigurnosti kakvo je bilo prije uvođenja notarijata. Lako je zaključiti čiji su interesi ovdje bili u pitanju. Građana sigurno ne”, poručili su iz Upravnog odbora Notarske komore Federacije.

Općepoznata je činjenica, kako su naveli, da advokati ne odgovaraju za posao koji naprave, da njihove isprave nisu javne, da nisu u obavezi izdati fiskalni račun, pa se postavlja pitanje ko je ovdje zaista na dobitku?

“Mnogo su skuplje posljedice s kojima će se susresti građani zbog neodgovarajućih ovjera, ugovora i slično, a tome smo prije uvođenja notarijata svakodnevno svjedočili, kada su razni nadripisari i nekompetentni ‘pravnici’ sačinjavali i ovjeravali ugovore, bez ikakve odgovornosti za njihovu provedbu. A kada je riječ o finansijskim efektima za državu, samo da podsjetimo da su notari, za razliku od advokata u fiskalnom sistemu te da su po tom osnovu obavezni izdavati fiskalni račun, što govori u prilog da vrlo transparentno posluju i pune državni budžet”, naglasili su iz Notarske komore.

Dodaju kako je posebna priča što se ovakvim zakonskim izmjenama suština uvođenja notarijata kao pravne tekovine uređenih demokratskih društava, obesmišljava, a uvodi pravna anarhija i nejedinstvo pravnog tržišta, tim prije što je Zakon o notarima u RS-u i Distriktu Brčko ostao nepromijenjen, saopšteno je iz Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.