Kako je potvrđeno određenim analizama, u proteklom periodu se povećao broj prevara izvršenih putem Interneta, na način da su domaći privredni i poslovni subjekti prilikom e-mail korespondencije sa firmama iz inostranstva dobijali instrukcije za uplatu novčanih sredstava u inostranim bankama, te i izvršili uplate prema dobijenim instrukcijama, da bi nakon kontakta sa partnerskim firmama došli do saznanja da uplate nisu izvršene, te da računi na koje su uplate izvršene po dobijenim instrukcijama nisu računi firmi sa kojim je ostvarena komunikacija, odnosno poslovni odnos.

Kako je saopćeno iz Odsjeka za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje MUP-a ZDK, opisane prevare se vrše na način da izvršioci ovakvih krivičnih djela na različite načine uđu u sadržaj elektronske pošte, te dobiju uvid u poslovnu korespondenciju, nakon čega zloupotrijebe informacije dobijene iz komunikacije između korisnika, što u konačnici dovodi do uplate na pogrešne račune.

Na ovakav ili sličan način, u proteklom periodu je izvršeno više prevara kojim su privrednici sa sjedištem na području Zeničko-dobojskog kantona oštećeni za veće iznose.

U vezi sa navedenim, a u cilju smanjenja mogućnosti i prevencije izvršenja ovakvih krivičnih djela, upozoravamo privrednike i druge poslovne subjekte da povećaju sigurnost e-mail korespondencije, odnosno svojih e-mail naloga, te dajemo preporuku da prilikom poslovanja koriste dvostruku autentifikaciju instrukcija za uplate koje dobiju putem e-maila, na način da od partnerske firme, prije same uplate, zatraže još neku potvrdu da su dobijene instrukcije za uplatu tačne kao što su broj telefona, telefaxa, videopoziv, drugi e-mail i sl.

Također je povećan i broj prevara izvršenih putem društvene mreže Facebook i aplikacije Viber, na način da građani dobiju obavijest o tome da su dobitnici određene nagrade, te kao potvrdu da su dobitnici treba da pošalju fotografiju svoje lične karte, što građani i urade, a nakon toga shvate da nagrada ne postoji, te da je stranica odnosno korisnički profil s kojim su komunicirali lažan ili više ne postoji. Na ovaj način izvršioci dolaze do ličnih podataka građana koja, sa namjerom sticanja protivpravne imovinske, kasnije zloupotrebljavaju.

U različitim nagradnim igrama, najčešće putem aplikacije Viber i Facebook Messenger, od građana se traži da pošalju fotografiju svoje bankovne kartice, kako bi im mogla biti uplaćena nagrada, što isti i učine, da bi nakon kratkog vremena sa njihovih računa bile izvršene transakcije za online kupovinu. U ovakvim prevarama se prevaranti putem poruka ili poziva predstavljaju kao zaposlenici banke ili druge organizacije, te traže podatke sa bankovnih kartica, koje nakon što ih dobiju ubrzo i upotrijebe za online trgovinu različitih vrsta. U ovakvim slučajevima potrebno je hitno obavijestiti banku u kojoj je račun otvoren, te blokirati predmetnu karticu. Na navedeno posebno skrećemo pažnju jer je na velikom broju Internet stranica za kupovinu moguće izvršiti transakcije novca koristeći samo podatke sa bankovnih kartica, dakle bez fizičkog posjedovanja kartica i bez poznavanja PIN-a.

Ponovo upozoravamo građane da niti jedna banka ili legalna organizacija neće zatražiti od građanina da pošalje fotografije ili podatke sa bankovne kartice da bi bili u mogućnosti izvršiti uplatu na račun. U takvim slučajevima, pozivamo građane da taj korisnički profil prijave administratoru, odnosno Facebook-u, kao i najbližoj policijskoj stanici na području našeg kantona.

U slučajevima kontaktiranja putem e-maila ili na drugi način, u kojim se nude krediti po povoljnim uslovima, ponude za preuzimanje nasljedstva od daljnjih rođaka, online poslovi ili slične atraktivne ponude, u kojima se traži da, prije nego se dobije kredit ili novac od nasljedstva ili novac za različita ulaganja, uplati određen iznos novca za osiguranje, takse ili slično, upozoravamo građane da se takođe radi o prevarama, te da ne uplaćuju bilo kakav novac ili daju bilo kakve lične podatke osobama ili organizacijama koje ne poznaju ili Internet stranicama koje nisu provjerili, bez obzira koliko ponuda bila privlačna.

Veoma je bitno za naše građane da prije bilo kakvog davanja ličnih podataka ili plaćanja, dobro provjere o kakvoj ponudi ili prodaji se radi, te na taj način umanje rizike nastupanja situacija u kojim bi mogli biti prevareni i oštećeni.