U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) RS-a trenutno je 29 korisnika prava na penziju starijih od 100 godina, među kojima korisnica od 102 godine porodičnu penziju prima više od šest decenija, rečeno je Srni u ovom fondu.

Među njima je 21 žena i osam muškaraca, od kojih 23 ima prebivalište u RS-u, a najstarija korisnica, čije je prebivalište u Srbiji, u Vojvodini, ima 107 godina i porodičnu penziju prima 43 godine.

Slijedi korisnik kojem je 103 godine, takođe, nastanjen u Vojvodini, a starosnu penziju prima više od pola vijeka, pune 52 godine.

Najstarija korisnica, koja ima 107 godina, nema i najduži periodom korištenja penzije jer taj status pripada pet godina mlađoj korisnici prava koja porodičnu penziju prima 61 godinu.

Kada je riječ o korisnicima prava dobi između 90 i 100 godina, njih je u evidencijama Fonda 3.364, što predstavlja 1,2 odsto ukupnog broja korisnika prava Fonda PIO koji je sada 266.753.

Među njima je 1.298 korisnika starosne penzije, prednjače muškarci, kojih je 965, a žena 333, dok 406 korisnika u ovoj kategoriji prima invalidsku penziju, od kojih 236 muškaraca i 170 žena.

U navedenoj starosnoj grupaciji nalazi se i 1.660 korisnika prava na porodičnu penziju.