U sarajevskoj dvorani “Juan Antonio Samaranch” danas je održana svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu.

Rektor UNSA Rifat Škrijelj, zajedno sa prorektorima Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademija promovirali su 5.161 diplomanta i magistranta.

Na svečanosti su uručena i posebna priznanja Univerziteta u Sarajevu među kojima su Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu i Povelja Univerziteta u Sarajevu.

Ukupno 192 najuspješnija studenta prvog i drugog ciklusa studija i integriranog studijskog programa I i II ciklusa primilo je spomenuta posebna priznanja. Od toga, Zlatnu značku primilo je 56 studenata, Srebrenu značku 128, a Povelju osam studenata.

Važno je istaknuti da je najuspješniji student drugog ciklusa studija sa prosjekom 10,00 Abdulah Jašarević sa Prirodno-matematičkog fakulteta.

Također izuzetno uspješni studenti su Amna Muhamedović sa Pravnog fakulteta, sa prosječnom ocjenom 10,00; Ajdin Palavrić sa Prirodno-matematičkog fakulteta, sa prosječnom ocjenom 10,00; te Damir Medunjanin sa Prirodno-matematičkog fakulteta sa prosječnom ocjenom 10,00.