Druga decenija 21. vijeka je na izmaku, pa statističke poglede unazad valja produžiti na deset godina unazad. Tako je i kada su u pitanju podaci koji svjedoče o kretanju broja nezaposlenih.

Za igru brojeva koristili smo zvanične podatke Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Agencije, u januaru 2010. godine u našoj zemlji je na biroima za zapošljavanje registrovano ukupno 516.321 nezaposlena osoba, a posljednji dostupni podaci za oktobar 2019. govore da su na biroima evidentirane 401.342 nezaposlene osobe. Drugim riječima, u posljednjih deset godina sa evidencija u biroima izbrisano je 115.000 osoba.

Treba napomenuti da se spomenuti broj ne odnosi nužno na broj zaposlenih u posljednjih 10 godina, nego isključivo na broj osoba koji se prestao javljati u svoj lokalni biro, bez obzira na razlog.

Također, s obzirom na trend pada broja evidentiranih nezaposlenih osoba u posljednjih nekoliko mjeseci, možemo predvidjeti da će statistika za novembar ili decembar prvi put od nezavisnosti BiH pasti ispod 400.000.

Izvor: Klix.ba