Studentski info

Postdiplomski studij Marketing, Menadžment i Trgovina unutar zajedničkog studijskog programa...

    Na osnovu potpisanog Ugovora o saradnji na implementaciji Master programa II ciklusa studija Marketing, Menadžment i Trgovina između Vilnius univerziteta iz Vilniusa, Litvanija i...

Media Centar Sarajevo uručio donaciju u stručnoj literaturi za Internacionalni Univerzitet...

Predstavnik Media centra Sarajevo, Viši projektni koordinator Dragan Golubović  uručio je značajnu donaciju stručne i naučne literature za potrebe Fakulteta za medije i komunikacije...

Ove godine 120 stipendija za studente sa područja travničke općine

  Nakon provedene procedure načelnik općine Travnik, Admir Hadžiemrić,   potpisao je u subotu ugovore sa studentima koji su ove godine dobili stipendije. I ove...

Studenti sa Sveučilišta „VITEZ“ posjetili Franjevački muzej i ...

U okviru praktičnog dijela predavanja i vježbi na kolegiju Državno pravni razvitak BiH na Fakultetu pravnih nauka Sveučilišta „VITEZ“, proteklih je dana organiziran posjet...

Internacionalni univerzitet Travnik i QuestionPro potpisali ugovor o saradnji

U skladu sa kreiranim vizijama od strane Senata IUT-a i Akademika, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića, a sa ciljem daljnje internacionalizacije akademskih aktivnosti Internacionalnog univerziteta Travnik,...

Maturanti travničke medrese pokazali interes za studij na Farmaceutsko – zdravstvenom...

Tim Farmaceutsko - zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku predstavio je  maturantima Elči Ibrahim-pašine medrese Travnik smjerove koje će ponuditi budućim studentima u narednoj akademskoj...

NOVO