Studentski info

Studenti i srednjoškolci u zajedničkom posjetu kompaniji Pharmamed u Travniku

U  sklopu praktične nastave na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“, studenti Fakulteta poslovne ekonomije i Fakulteta informacijskih tehnologija, zajedno sa učenicima travničke Mješovite ekonomsko-ugostiteljske škole, posjetili su...

Adnan Pirić stekao zvanje doktora pravnih znanosti

Nakon položenih ispita predviđenih Nastavnom planom i programom doktorskog studija, kao i ispunjenih uvjeta i procedura propisanih pravilima III. ciklusa studiranja na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“,...

Počela realizacija Erasmus + projekta „Digitalna društvena inovacija: nove obrazovne kompetencije...

Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik, Doc. dr.sci i Dr. Honoris Causa Sabahudin Hadžialić, šef Ureda za međunarodne odnose i viša asistentica Merima Delić prisustvovali su...

Sveučilište/Univerzitet “Vitez” i ove godine organizuje studentsku konferenciju SKEI 2019

Četvrta studentska konferencija SKEI 2019 održati će se na Sveučilištu „VITEZ“  9. maja/svibnja 2019. u Travniku. Jedinstveni program konferencije ima za cilj  omogućiti transfer...

FITovci organiziraju Tjedan robotike na Sveučilištu „VITEZ“ u Travniku

Na Fakultetu informacijskih znanosti Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ u srijedu je počeo Robotics Week (tjedan robotike), koji će trajati do petka (29.12.2018.godina).   Trodnevne radionice robotike vodit će...

Promovisana knjige „Tjelesna svjesnost u košarci“

Danas je na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku promovirana k knjige „Tjelesna svjesnost u košarci“, autora Alije Biberovića i Damira Ahmića.   Jedan od gostiju na...

Nastavak realizacije projekta „Inclusion“ na Edukacijskom fakultetu

Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku nastavljena je realizacija Erasmus + projekta „Inclusion“ kroz dva bloka predavanja i treniga za nastavno i nenastavno osoblje....

Debata „Ostati ili otići“ na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“

U okviru obilježavanja 10. godišnjice od osnivanja i rada Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez, Studentski parlament je organizirao debatu na temu „Ostati ili otići“.   U realizaciji debatnog...

Radionice u okviru projekta Inclusion na Edukacijskom fakultetu

Izazovi inkluzivnnog procesa učenja i poučavanja koje zahtijeva reforma Europskog obrazovanja nalažu jednaka prava za različite i manjinske grupe učenika/studentata.   U skladu s tim, a...

NOVO