Institut Yunus Emre u Bosni i Hercegovini je počeo sa radom  17. oktobra/listopada 2009. godine. Prevashodni cilj rada Instituta je promocije Turske, turskog jezika, historije, kulture i umjetnosti.     Prvi kulturni centar otvoren je tada u Sarajevu, a Institut aktivno radi i u centrima u Mostaru i Fojnici. Instutut Yunus Emre...

INFO

BUSINESS

SPORT

LIFESTYLE

KULT-ART

POSAO