U skladu sa kreiranim vizijama od strane Senata IUT-a i Akademika, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića, a sa ciljem daljnje internacionalizacije akademskih aktivnosti Internacionalnog univerziteta Travnik, od 27.3.2017.g. na WWW stranici IUT-a akademsko i neakademsko osoblje, kao i studenti koji izraze želju i kontaktiraju IT ured IUT-a, imaju pristup uslugama na jedinstvenom serveru smještenom u San Franciscu u Sjedinjenjim Američkim Državama – QuestionPro.

Na osnovu potpisanog Ugovora sa QuestionPro, Internacionalni univerzitet Travnik se nalazi na listi univerziteta iz cijelog svijeta koji koriste usluge lidera u onlajn softveru za kreiranje anketa za potrebe naučnih istraživanja u svijetu – QuestionPro.

Na ovaj način omogućavamo našem akademskom i neakademskom osoblju, kao i studentima koji izraze želju za navedenim pristupom mogućnostima realizacije online anketa za potrebe naučno-istraživačkih projekata koje trenutno realiziraju ili planiraju realizirati u budućnosti za potrebe daljnjeg usavršavanja vlastite akademske pojavnosti, ali i IUT-a u cjelini.

Online ankete će moći koristiti svi oni koji imaju domenu vlastite email adrese: „@iu-travnik.com“, a akademsko i neakademsko osoblje je već informisano od strane QuestionPro tima iz SAD-a na koji način mogu realizirati registraciju vlastitog računa u okviru već uobličenog onlajn računa Internacionalnog univerziteta Travnik. Istovremeno, obzirom da je WWW stranica na engleskom jeziku, i dalje postoji mogućnost kreiranja ankete za potrebe istraživanja na jezicima koje koriste naši istraživači (bosanskom srpskom, hrvatskom i/ili crnogorskom jeziku), samo je potrebno pratiti instrukcije na engleskom jeziku, po logovanju, i „start from scratch“ (početi od početka)kako bii kreirali željenu anketu za potrebe naućno-istraživačkog projekta.

QuestionPro sponzorirani akademski program omogućava otvaranje neograničenog broja pojedinačnih računa pri navedenom linku IUT-a; neograničen broj anketa; neograničen broj pitanja i odgovora, sedmično organizovane onlajn treninge i edukaciju za sve zainteresirane, a prednosti su i 33 (trideset i tri) različite vrste pretpostavljenih pitanja unutar anketa, onlajn i oflajn ankete, izvođenje podataka u Excel-u, CVS-u; SPSS-u, alate za menadžment emaila, povremeno izvještavanje, potpunu multimedia podršku kao i 24/7 podršku uživo od strane QuesstionPro tima za sva eventualna pitanja i nedoumice koje imaju istraživači tokom uobličavanje i realizacije anketa.

Internacionalni univerzitet Travnik je sa ciljem daljnje implementacije slogana „Za život prepun mogućnosti“ upravo i kreirao još jednu mogućnost koja neposredno stvara pretpostavke za usavršavanje, ali i nadogradnju postojećeg akademskog znanja, sposobnosti i vještina akademskog i neakademskog osoblja IUT-a.