Danas je na Edukcijskom i Fakultetu tehničkih studija Univerziteta u Travniku obilježen početak akademske 2018/2019. godine, te svečana podjela indeksa brucošima.

 

Ovom prilikom studentima su se obratili mr. sci. dr. Nihad Selimović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Travniku,te dekan Edukacijskog fakulteta prof. dr. Hazim Selimović i dekan Fakulteta za tehničke studije prof. dr. Hrustem Smailhodžić.

Sa radom i dostignućima ove visokoškolske sutanove nove studente upoznala je Menadžerica za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja na Univerzitetu u Travniku, doc. dr. Amra Tuzović. Posebno je istaknula učešće u međunarodnim projektima kakavi su Erasmus + Tecaher i projekat inkluzije.

Studenti su danas  imali priliku da se upoznaju i sa jednim brojem članova akademske zajednice sa kojima će sarađivati tokom studija. Na kraju uslijedila je podjela indeksa.