Dijabetes je jedno od vodećih kroničnih oboljenja kako u svijetu tako i u našoj zemlji i rastući je problem svih dobnih grupa, te se može govoriti o pandemiji ove bolesti. Predstavlja multifaktorijalnu bolest i obilježava ga poremećaj izlučivanja i/ili djelovanja inzulina, te posljedična hiperglikemija kod oboljelih.

 

 

BiH nažalost prati negativne trendove vezane uz šećernu bolest koji su prisutni u čitavom svijetu. Procjenjuje se da u BiH više od 220.000 ljudi boluje od nekog oblika dijabetesa. Pri tom je broj pacijenata sa dijabetesom tipa 2 mnogostruko veći. Najmanje jedna polovina oboljelih od dijabetesa tipa 2 nema postavljenu dijagnozu i nije svjesna svoje bolesti.

 

Kako u Federaciji BiH još uvijek nije uspostavljen registar, ne postoje tačni podaci o broju oboljelih. Prema ambulantno-polikliničkom morbiditetu, u 2016. godini je registrovano 77.881 oboljenje, što se smatra podcijenjenim. Prema procjenama Internacionalne Dijabetes Federacije – IDF 2030. godine dijabetes će u BiH imati 396.030 ljudi u dobnoj skupini od 20-79 godina, ukoliko se trend rasta prevalence nastavi.

 

Oboljeli od dijabetesa mogu poduzeti korake za kontrolu bolesti i smanjiti rizik od komplikacija. Pravilna i redovita prehrana, biranje zdravih namirnica, te redovita tjelesna aktivnost znatno smanjuju rizik, a preventivni pregledi i što ranije liječenje mogu osigurati kvalitetan život, spriječiti ili odgoditi kronične komplikacije te smanjiti troškove liječenja.

 

Tema Svjetskog dana dijabetesa za 2018. i 2019. godinu je Obitelj i dijabetes. Ovim se želi podići svjest o utjecaju koji dijabetes ima na cijelu obitelj, te promicati ulogu obitelji u samozbrinjavanju, skrbi, prevenciji i edukaciji o dijabetesu.

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB već tradicionalno, kroz razne aktivnosti obilježava ovaj dan, a s ciljem upozorenja naših sugrađana na opasnost od neotkrivene i neregulirane šećerne bolesti.

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa obilježava se i u Travniku

Ove godine organizirali smo predavanje, koje će se održati 14.11.2018. na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“ u Travniku (amfiteatar Zagreb) s početkom u 18 sati.

Predavači su:

 

  • dr.Lejla Hadžiahmetović-Bradarić, specijalista interne medicine

 

  • prim.mr.sci.dr.Amra Mehmedbegović-Živanović, specijalista socijalne medicine i organizacije zdravstva

 

  • Emra Zukić, bachelor sestrinstva

 

Svi prisutni moći će besplatno izmjeriti šećer u krvi, krvni pritisak, tjelesnu težinu i visinu, te dobiti savjete za unapređenje zdravlja od naših zdravstvenih stručnjaka.