Sud Bosne i Hercegovine je nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije  donio presudu u predmetu Dragan Jurčević i dr. kojom su optuženi Dragan Jurčević i Slavica Jurčević oglašeni krivima da su počinili produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara.

 

 

Sud im je izrekao uslovnu osudu kojom je optuženima Draganu Jurčeviću i Slavici Jurčević utvrđena kazna zatvora u trajanju od po 1 (jedne) godine. Istovremeno je određeno da se izrečene kazne neće izvršiti ako optuženi ne počine novo krivično djelo i to: Dragan Jurčević u roku od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti presude, a optužena Slavica Jurčević u roku od 2 (dvije) godine od dana pravosnažnosti presude. Kao sporedna optuženima je izrečena novčana kazna u iznosu od po 2.500 KM.

Optuženi su, kao odgovorna lica u pravnom licu „BUBA COMMERCE“ d.o.o. Vitez, i to Dragan Jurčević kao direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti, a Slavica Jurčević u svojstvu zamjenika direktora, kao saučesnici, izbjegavali plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH nepružanjem zahtijevanih podataka, odnosno pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 50.000 KM.