Načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić, danas je na konferenciji za novinare upoznao javnost  o do sada poduzetim aktivnostima po pitanju sprječavanja koronavirusa (COVID – 19), ali i budućim planovima na području  općine.

 

-Na području općine Travnik aktivirane su službe medicinske pomoći, službe čistoće, utvrđeni planovi čišćenja, pojačano svakodnevno čišćenja javnih površina – aktivirana  tri komunalna preduzeća –JKP „Bašbunar“, JKP“ Trebišnjica“ i SRC „Vlašić“. Teritorijalna vatrogasna jedinica (TVJ) Travnik i dva dobrovoljna vatrogasna društva uključena su u aktivnosti čišćenja, a sve cisterne raspoložive za ovu namjenu stavljene  u funkciju.  Izdvojeno 40.000  KM za aktivnosti pojačanog čišćenja  i pranja javnih površina. – kazao je načelnik Hadžiemrić.

Prema njegovim riječima, Crveni križ je u sastavu Štaba CZ,  te je uključen sa mrežom volontera u aktivnosti pomoći u nabavci  namirnica i drugih potrebština osobama starijim  od 65 i više godina koji žive sami, a kontinuirano smo u kontaktima sa Javnom kuhinjom MDD Merhamet.

Sačinjen telefonski imenik najvažnijih kontakt telefona i objavljen na web strani Općine, organizovane mjesne zajednice radi  evidentiranja  građana pristiglih iz inostranstva.Njihovi izvještaji se svakodnevno šalju Operativnom štabu  kako bi nadležne institucije mogle provoditi dalje mjere

Na web stranu Općine i putem lokalnih medija obaviješteni su kućni savjeti  stambenih zgrada kolektivnog smještaja o obavezi  svakodnevnog čišćenja zajedničkih dijelova zgrada i solidarne organizacije nabavke za građane starije 65  godina koji žive sami, a imaju ograničenje kretanja.

Dostavljena je obavijest mjesnim zajednicama o obavezi formiranja kriznih grupa u mjesnim zajednicama, napravljena lista osoba kojima načelnik Općine izdaje Odobrenja za kretanje u vrijeme od 18:00 do 05:00 sati za osobe koje učestvuju u mjerama zaštite i spašavanja. Izdata odobrenja za kretanje u vrijeme od 18:00 do 05:00 sati za osobe koje učestvuju u mjerama zaštite i spašavanja.

-Obaviješteni  građane Travnika koji su zaposleni u BNT-Tvornici mašina i hidraulike Novi Travnik i članovi njihovih porodica da su dužni ostati u samoizolaciji i javiti se ODMAH na telefon 030 – 513 – 513. – naglasio je načelnik Hadžiemrić.

Vjerskim zajednicama i pokopnim društvima dostavljena obavijest o obavezi nabavke vreća za transport i druge opreme za eventualno umrle. Od Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona osigurana sanitarno –higijenska pravila za sahranjivanje umrlih od infektivnih bolesti. Sanitarno- higijenska pravila za sahranjivanje umrlih od infektivnih bolesti koji smo dobili od Zavoda za javno zdravstvo dostavili vjerskim zajednicama i pokopnim društvima.

Ono što je važno za građane je i činjenica da je rad općinske administracije organizovan tako da nesmetano pružamo sve usluge iz naše nadležnosti uz maksimalnu zaštitu i građana i uposlenika.

Iako su sve pobrojane aktivnosti dio zdravstvene zaštite posebno smo proveli niz mjera koje se odnose direktno na funkcionisanje zdravstvene zaštite  u smislu da smo odredili prostor za smještaj osoba koje ne poštuju mjere samoizolacije i predali na korištenje MUP-u  SBK.

Načelnik Admir Hadžiemrić informisao javnost o poduzetim aktivnostima u borbi protiv koronavirusa
Admir Hadžiemrić: Podrška zdravstvenim institucijama

-Uplatili smo  sredstva od po 10,000 KM za sve tri Bolnice u Travniku i Domu zdravlja Travnik  – ukupno 40.000 KM. Izvršili smo  nabavku lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava za lica koja rade na mjerama zaštite i spašavanja- civilna zaštita, uposlenici koji rade, vatrogasci, predsjednici mjesnih zajednica. – rekao je Hadžiemrić.

Provedeli smo postupke nabavke za izolatorij i određeli prostor , a u  toku su aktivnosti na isporuci i odmah se kreće sa aktivnostima na opremanju prostora izolatorija. – 160 kreveta ,boca sa kisikom i druge opreme. Na kraju uputio je i poruku svima koji žive ili su trenutno na području Travnika.

-Nadamo se da ovaj prostor izolatorija nećemo iskoristiti –to zavisi od vas i vaše discipline zato Vas molimo da ostanete  u kućama.  Travnik, na sreću za sada provodi preventivne mjere zaštite i spašavanja koje su veoma ozbiljne, međutim veliki je broj naših građana koji  svakodnevno dolazi iz inostranstva. Od njih i njihove odgovornosti svi u velikoj mjeri zavisimo . – poručio je načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić.