Centralna izborna komisija BiH (CIK) na danas održanoj sjednici donijela je odluku o raspisivanju lokalnih izbora. Lokalni izbori u BiH trebali bi biti održani 4. oktobra/listopada 2020. godine.

 

Danas je također isticao zakonski rok prema kojem lokalni izbori su morali biti raspisani, a tačno 150 dana prije dana održavanja. Na sjednici također donesena je odluka i o zaklјučivanju Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 6. maj 2020. godine u 24:00 sati.

Pojašnjeno je da CIK BiH neće za sad donositi propise u vezi rokova, a zbog brojnih neizvjesnosti.