Vršiteljica dužnosti  direktora Agencije za unapređenje stranih ulaganja u BiH (FIPA) Milica Marković i predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić razgovarali su o novim mogućnostima saradnje između dvije institucije i aktivnostima na pronalasku stranih investitora.

 

Milica Marković je upoznala predsjednika Privredne komore FBIH sa planovima rada Agencije u narednom periodu i inicirala organizaciju događaja na kojem bi se ponudila najadekvatnija rješenja za privlačenje novih investicija i podsticanje postojećih na nova reinvestiranja.

Polazeći od činjenice da je ekonomija na globalnom planu doživjela recesiju izazvanu epidemijom virusa Covid-19, neophodno je planirati unaprijed i razmatrati nove investicijske strategije. Ovaj period sve relevatne institucije treba da iskoriste za planiranje daljnih koraka kako privući strane i podstaći domaće investicije, jer je ključno da BiH reaguje na vrijeme i stupi u kontakt sa svjetskim kompanijama u trenutku kada oni planiraju svoj daljni razvoj.

Predsjednik Privredne komore FBIH je predstavio rad Komore i podržao rad FIPA-e i istakao da će komora podržati suorganizaciju iniciranog događaja, zajedno sa drugim institucijama sa kojima ce v.d. direktora FIPA-e Milica Marković organizovati sastanak u narednom periodu.

Konstatovano je da obje institucije dijele zajednički posao i da su u svom radu upućene jedna na drugu, da će razmijenjivati informacije o potencijalnim investitorima, te da će između ostalog zajednički raditi na pronalasku strateških investitora za predložene projekte od strane privrednih subjekata u BiH.