“Utjecaj pandemije COVID-19 na ekonomiju Srednjobosanskog kantona“ tema je sastanka koji je 24. 11. 2020. održan u prostorijama Sveučilišta / Univerziteta “VITEZ“. Tom prilikom  ovu visokoobrazovnu ustanovu posjetili su predstavnici kantonalne Vlade, Nisvet Hrnjić, ministar privrede SBK / KSB,  Zilhija Aganović, pomoćnik ministra za sektor industrije i Monika Miličević – stručna saradnica u Ministarstvu.

 

Sastanku, ispred ove visokoobrazovne ustanove, prisustvovali su prof. dr. Jamila Jaganjac – dekanesa Fakulteta poslovne ekonomije, prof. dr. Darijo Jerković i doc. dr. Tanja Gavrić.

Tokom sastanka ministar Nisvet Hrnjić predstavio je niz dosadašnjih aktivnosti koje su poduzete na saniranju posljedica pandemije COVIDA-19 u proteklom periodu. S obzirom na to da je u toku planiranje budžeta SBK / KSB za narednu godinu, ovom prilikom zatraženo je i mišljenje struke o aktuelnom stanju, odnosno, prijedlozi mjera koje bi se mogle poduzeti, s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije na ekonomiju SBK / KSB.

Vlada SBK – Univerzitet/Sveučilište „Vitez“ :Utjecaju COVIDA-19 na privredu SBK

 

Predstavnici Fakulteta poslovne ekonomije S / U “VITEZ“ tokom sastanka posebno su istakli važnost provođenja određenih mjera, te su uputili sljedeće prijedloge:

  • uraditi strukturnu analizu privrede SBK / KSB po djelatnostima, s ciljem usmjeravanja aktivnosti pomoći prema onim djelatnostima za koje se procijeni da su strateški najbitnije;
  • kategorizaciju djelatnosti s aspekta njihovog značaja za privredu SBK / KSB i aktuelnu strategiju njenog razvoja;
  • prilagodbu budućih istraživanja različitim djelatnostima i veličinama preduzeća  s obzirom da su im potrebe za pomoć relativno različite;
  • definiranje modaliteta pomoći prema kriterijima važnosti određene djelatnosti ili pojedinačnih preduzeća za privredu kantona;
  • donošenje seta brzih mjera koje ne traže veća finansijska sredstva, a koje mogu pomoći privredi, posebno najugroženijim djelatnostima i
  • procijeniti  mogućnosti izgradnje klastera preduzeća, uz procjenu njihovih benefita.

Pored ovih prijedloga, profesori su prezentirali dijelove svojih individualnih istraživanja na ovu temu. S ciljem postizanja multiplikativnih efekata, zajednički je prijedlog da se u narednom periodu istraživanja koordiniraju između obje institucije. Naglašena je i spremnost Fakulteta poslovne ekonomije Sveučilišta / Univerziteta “VITEZ“ da sudjeluje u istraživanjima i projektima vezanim za aktuelnu problematiku.