Zastupnica Socijaldemokratske partije BiH u Skupštini SBK, Ljubinka Atanasijević, podnijela inicijativu s ciljem ukidanja diskriminacije porodilja u SBK.

 

-Da Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona izradi i uputi u skupštinsku proceduru izmjene i dopune dijela Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, odnosno članove navedenog Zakona koji se odnose na naknade umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, kako bi se omogućila jednaka prava za sve porodilje bez obzira na radno – pravni odnos, te da porodiljska naknada ne može biti niža od prosječne plate u Federaciji BiH za prethodnu godinu. – navodi se u inicijativi zastupnice Atanasijević

 

U obrazloženju inicijative zastupnica Ljubinka Atanasijević (SDP BiH)  ističe:

-Ovim bi se zakonskim rješenjima izjednačila prava na porodiljske naknade, iznosi porodiljskih naknada zaposlenih i nezaposlenih porodilja koje imaju prebivalište u Srednjobosanskom kantonu, zatim da se u izmjenama i dopunama navedenog Zakona utvrdi da nova visina mjesečne naknade za porodilje u Srednjobosanskom kantonu, bez obzira na radno – pravni status, ne može biti niža od prosječne plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu.

Iznosi porodiljskih naknada u BiH nisu ujednačeni, zavise od mjesta prebivališta, nivoa vlasti i radnog statusu porodilja, jer BiH nema državni zakon koji regulira ovu oblast.

Skupština Kantona Sarajevo i Skupština Tuzlanskog kantona su usvojili gore navedene izmjene i dopune Zakona, što je otvorilo diskusiju u javnosti o diskriminaciji i nejednakosti među porodiljama u BiH.

Smatramo da su postojeća zakonska rješenja o pravima i naknadama porodilja u Srednjobosanskom kantonu diskriminirajuća u odnosu na druge kantone u FBiH.

Novim zakonskim rješenjima bi se ta diskriminacija ukinula, a dugoročno bi ostvarili pozitivan uticaj na prirodni priraštaj stanovnika u Srednjobosanskom kantonu.

Želim vjerovati da će predložena inicijativa biti podržane od svih zastupnika u Skupštini Srednjobosanskog kantona, jer rješavanje problema diskriminacije porodilja u SBK je pitanje opstanka našeg društva i generalno države BiH, gdje se ne smijemo dijeliti na poziciju i opoziciju. – pojašnjava zastupnica Atanasijević.