Agencija za unaprijeđenje stranih investicija BiH (FIPA) potpisala je u martu 2021. godine Memorandum o saradnji s Uredom za investicije pri Predsjedništvu Republike Turske radi pružanja podrške razvoju investicione saradnje dviju zemalja, stvaranja povoljnih uslova za poboljšanje ekonomske saradnje, te uspostavljanja direktnih kontakata između poslovnih krugova u BiH i Turskoj.

 

U skladu s tim direktorica FIPA-e Milica Marković je u Ankari održala sastanak s predsjednikom Ureda za investicije Burakom Dagliogluom, na kojem su dogovorene daljnje aktivnosti na promociji Bosne i Hercegovine i organizacija poslovnog foruma u septembru ove godine. Definisani su ključni sektori ulaganja za koje postoji ozbiljan interes turskih privrednika, te će se tokom foruma fokus staviti na određene investicijske projekte iz sekora metalo-prerade, peradarstva, ICT-a, zdravstvenog turizma i nekretnina.

Prijateljske odnose Bosne i Hercegovine i Turske trebaju pratiti dodatna ulaganja

Direktorica Marković se sastala i s ambasadorom Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj Adisom Alagićem, koji aktivno radi na ekonomskoj diplomatiji i promociji bh. potencijala. Ambasada BiH će biti partner u organizaciji navedenog foruma, te aktivno raditi na animiranju ciljanih kompanija iz Turske i predstavljanju investicijskih projekata FIPA-e.

Takođe se sastala i s predstavnicima Razvojne agencije Ankare. Dogovorena je saradnja na promociji investicijskih potencijala BiH i organizaciji prezentacija projekata za ciljane sektore i kompanije.

Konstatovano je da je Turska kao država na jedanaestom mjestu po visini investiranja u BiH, te da postoji interes i mogućnost da se ta pozicija značajno unaprijedi.