Mješovitu srednju školu “Hazim Šabanović” u Visokom danas su posjetili predstavnici Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Travnik.

 

Prezentirani su svi smjerovi na ovoj visoškolskoj instituciji, a u toku prezentacije o značaju smjera stomotalogije i oralnog zdravlja stanovništva, te razvoju radioloških tehnologija i obrazovanja uz učenje sa radom na magnetnoj rezonanci, mamografu, kompjuterskoj tomografiji (CT) govorio je Nevzudin Brljak, rukovodilac Odjela ekonomsko – finansijskih poslova Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta.

Gospodin  Brljak je istakao da je sve veći interes za upis studenata na smjer Fizioterapija zbog potreba za tom radnom snagom na trzištu, te da na birou rada takvih zanimanja, već duži niz godina nema nikako.

MSŠ "Hazim Šabanović" u Visokom posjetili predstavnici Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Travnik

Magistra Azra Bašić, asistent na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu predstavila je smjer Farmaciju i maturantima objasnila nacin izvode ja nastave i prednosti koje im se pružaju, posebno naglasivši rad studenata i Institutu za biomedicinska istraživanja i dijagnostiku GENOM, koji predstavlja naučno istraživačku bazu za studente.

Magistra Merdžana Jesenković, maturantima je obrazložila prednosti smjera Medicinsko laboratorijska dijagnostika i precizirala način i tok trajanja nastave na fakultetu. Također, mr. Jesenković je navela da je od iznimne važnosti za zdravlje stanovništva, stručnjaci sa završenim medicinsko laboratorijskim smjerom prijeko potrebni svim medicinskim ustanovama.

Visočki maturanti iskazali su interes za upis na Farmaceutsko zdravstveni fakultet, a posebno interesovanje za grupu maturanata koji su rekli da vole sport je smjer Fizioterapija na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu.

Domaćini koji su osigurali da sva odjeljenja maturanata ove škole dobiju potrebne  informacije o smjerovima Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta bili su direktorica Sanela Slijepčević i pedagog Haris Omeragić.

MSŠ "Hazim Šabanović" u Visokom posjetili predstavnici Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Travnik

 

Hvala Vam za dobrodošlicu i vidimo se u Travniku na našem Fakultetu, uskoro i zvanično počinje upis, a rezervacije putem telefona 030/515770 maturanti mogu izvršiti odmah.