Ministar Nisvet Hrnjić danas je boravio u posjeti upravi BH Gas-a d.o.o. Sarajevo. Prilikom posjete razgovoralo se o statusu primarnog gasovoda Zenica-Travnik, statusu projekta izgradnje Južne interkonekcije i gasifikaciji Lepeničke regije.

Ministar Ministarstva privrede zatražio je informaciju o trenutnom stanju transportnog gasovoda Zenica – Travnik, te mogućem roku puštanja istog u upotrebu. Uprava BH Gas-a dala je službenu informaciju da je završena arbitraža između BH Gasa i kompanije koja je vršila izgradnju gasovoda, te da BH-Gas užurbano radi na stvaranju uslova za pribavljanje dozvola za dobivanje upotrebne dozvole za navedeni gasovod i da će isti u što je moguće kraćem roku biti stavljen u upotrebu.

Na temu realizacije projekta Južne interkonekcije, ministar privrede je informisao BH Gas da je Srednjobosanski kanton proveo veliki broj aktivnosti na realizaciji ovog projekta i da je Ministarstvo privrede zainteresirano da se ovaj projekat što prije okonča, te od BH-Gasa zatražio informaciju o trenutnom statusu realizacije projekta. Uprava BH Gasa je prezentovala dosadašnje aktivnosti na realizaciji ovog projekta i informisala ministra da trenutno provode aktivnosti na dobivanju urbanističke saglasnosti. Dogovoreno je da se u narednom periodu organizuje tematski sastanak sa predstavnicima Vlade Srednjobosanskog kantona, na kojem bi se dinamizirale aktivnosti koje se odnose na nadležnost Srednjobosanskog kantona u realizaciji projekta izgradnje gasovoda Južna interkonekcija.

Ministar privrede je upoznao upravu BH-Gasa sa iskazanim interesom lokalnog komunalnog preduzeća za izgradnju distribucijskog sistema i distribucije gasa na području Lepeničke regije. Uprava BH Gasa je pozdravila ovakvu inicijativu, ukazala da nema smetnje da se javna preduzeća pojavljuju kao distributeri, da ovakva preduzeća moraju ispuniti sve tehničke zahjeve za distrubuciju, te da je BH-Gas spreman da stavi sve svoje kapacitete da asistira u realizaciji ovog projekta.

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona spremno je staviti na raspolaganje sve svoje kapacitete za svaki oblik saradnje sa BH-Gasom na implementaciji pokrenutih projekata gasifikacije u Srednjobosanskom kantonu, a u fokusu aktivnosti će se naći realizacija projekta Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina – Hrvatska, te projekti gasifikacije Lašvanske i Lepeničke regije.