Za isplatu pomoći zaposlenim u javnoj upravi i zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona u visini od 1.080 maraka potrebno je devet miliona maraka.

 

Tih sredstava u budžetu nema, poručeno je predstavnicima sindikata zaposlenih u javnoj upravi, pravosuđu, policiji i obrazovanju ovog kantona.

Inače, predstavnici sindikata razgovarali su o mogućem povećanju s kantonalnim premjerom, koji je rekao da je više optimizma bilo u razgovorima o utvrđivanju osnovice plate i boda za narednu budžetsku godinu čiji je rast u prednacrtu kantonalnog budžeta planiran u visini od deset procenata.