Srednjobosanski kanton prvi se u Federaciji BiH pridružio UN kampanji pod nazivom „Učinimo grad/regiju otpornim na katastrofe.

 

Dolazak delegacije italijanske pokrajine Potenza, koja je među vodećima u planiranju preventivnih mjera u sprečavanju katastrofa, nastavak je suradnje započete početkom godine.

Prirodne katastrofe, poput onih posljednjih u Austriji i Sloveniji ,koje su prouzrokovale materijalne štete mjerene milijardama eura, potvrda su potrebe zajedničkog stvaranja preduvjeta za otpornost na katastrofe.

Ovu inicijativu do sada je podržalo 630 lokalnih i regionalnih zajednica u svijetu sa oko 440 miliona stanovnika.

Uz Srednjobosanski kanton, koji ima usvojenu Platformu za smanjenje rizika sa jasno utvrđenim aktivnostima, ovu inicijativu podržale su i općine Travnik, Jajce, Kiseljak, Busovača i Vitez.

-Sama suradnja sa Potenzom i svi ovi poslovi koji smo ovu godinu dana radili i ova posjeta kantonalne delegacije Italiji evo uzvratna posjeta govori da radimo dobar posao i da smo prepoznati kao dobar partner. – kazao je Miroslav Jakić, direktor Uprave za Civilnu zaštitu SBK.

SBK prvi se u FBiH pridružio UN kampanji pod nazivom „Učinimo grad/regiju otpornim na katastrofe”

 

– Naše iskustvo može biti korisno kako bi napravili jedan sveukupan globalni plan za zaštitu ambijenta. – izjavio je Michaele Emanuelle Giordano, zamjenik predsjednika Provincije Potentan u Italiji.

Uz učenje iz njihovih iskustava, poseban akcent je na pristupu sistemu ranog upozorenja te smanjenju posljedica, ali i pristupu sredstvima evropskih fondova.

– Da zajedno podjelimo iskustva i da nas praktično mentorski provedu kroz daljnje procese kada je u pitanju zaštita,spašavanje i smanjenje rizika. – naglasio je Tahir Lendo, premijer SBK.

U ovom procesu uz Civilnu zaštitu nezaobilazni partneri su, prije svega, lokalni organi vlasti koji su sudeći po dosadašnjem iskustvu u prirodnim nesrećama prvi u odbrani života i materijalnih dobara.