U Amfiteatru Inernacionalnog fakulteta u Travniku održan je Okrugli sto „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“ na temu  „Antifašistička borba u Travničkom kraju u Drugom svjetskom ratu i Odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992-1995”.

 

U radu okruglog stola učestvovali su: akademik prof. dr. Mirko Pejanović, predsjednik Naučnog odbora i potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH, dr. Vahid Karavelić, potpredsjednik SABNOR-a Kanatona Sarajevo, Remzija Šiljak, brigadir A RBIH, predsjednik Udruženja za zaštitu tekovina borbe za BiH, Srednjobosanskog kantona, prof. dr. Selmo Cikotić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a BiH, prof. dr. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, doc. dr. Dženan Dautović, vandredni profesor Filozofskog fakuleta u Tuzli, Ajdin Muhedinović, MA, Institut za historiju, Sarajevo, Mirzada Vrbanjac, prof., Kantonalni arhiv Travnik, dr. Željko Šain, prof. emeritus, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica „Oslobođenja“, prof. dr. Asim Mujkić dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH i redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Kenan Dautović vandredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

This slideshow requires JavaScript.

Prisutnima se u ime Organizacionog odbora obratio prof. dr. Kenan Dautović i istaknuo važnost Okruglog stola, posebno što ima komparativni pristup, te izrazio zadovoljstvo što je prisutan veći broj mladih. U ime pokrovitelja Vlade SBK/KSB obratio se premijer Kantona Tahir Lendo i zahvalio se akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine  koja je danas u Travniku na podršci i istaknuo značaj antifašističke borbe koja je trajno opredjeljenje naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine.

Tokom izlaganja autora referata, prisutni su imali priliku čuti vrlo kvalitetna izlaganja autora referata koji su u okviru četiri tematske cjeline prezentovali svoja stajališta i otvorili mnogobrojna pitanja u pogledu stavova o fašizmu, kao i budućeg djelovanja u širenju ideje antifašizma.

Po završetku Okruglog stola promovisan je Zbornik radova sa I. Okruglog stola održanog 22. jula 2022. godine u Travniku, promotori su bili akademik prof. dr.  Pejanović i prof. dr. Dautović.