Dok čekamo konačan izvještaj  o prometu   jedanaest kladionica  u Federaciji Bosne i Hercegovine za cijelu 2023-u godinu, jasno je i da su podaci Porezne uprave zaključno sa 13.12. iste godine, dovoljno alarmantni. A oni kažu da se za sportsko i RNG klađenje uplatilo nešto više od milijardu,  šest stotina dvadeset i šest miliona maraka.(1,626 miliona KM)

U istoj godini na javni  poziv Federaln.og ministarstva rada i socijalne politike za pomoć EU  energetski siromašnim domaćinstvima prijavilo se 216.360 stanovnika,među kojima je najviše penzionera.Nakon pregleda dokumentacije pomoć je u sve četiri kategorije  isplaćena za 154.779  osoba  u 79 gradova i općina u FBiH.Znači ,više od dvije stotine hiljada osoba natjecalo se za pomoć  koju je u iznosu od 64,5 miliona maraka osigurala EU.Najveći broj onih koji su pomoć dobili su iz najmnogoljudnijeg  Tuzlanskog ,pa Zeničko –dobojskog i Srednjobosanskog kantona.Istovremeno ,ovi kantoni zauzimaju značajne pozicije i na listi kantona  sa najvećim prometom u kladionicama.Pa je tako  Tuzlanski na drugom /sa blizu300 miliona datih na klađenje),Srednjobosanski na četvrtom(cca 216 miliona KM) a Zeničko-dobojski na petom mjestu(cca 200 miliona KM).

Prema podacima PU FBiH na uplatnim mjestima  kladionica  u kantona 10 u kojem prema posljednjem popisu živi  84.127 stanovnika,registriran je promet od  61.795.695 KM.A novcem EU od 64,5 miliona maraka ,pomoć je uplaćena za više od 154 hiljade domaćinstava.

Ali to je prošlost.Kada o budućnosti pričamo ,Sarajevski kanton koji po popisu iz 2013 godine ima 413.593 stanovnika ,usvojio je budžet  za 2024.godinu ,od skoro milijardu i pet stotina miliona maraka 1,5 milijardi KM).Znači ,stanovnici deset kantona do polovine decembra prošle godine, dali su na klađenje  više od budžeta Sarajevskog kantona za tekuću godinu. Nama očigledno lijeka nema.

 

N.R.