Decembarska penzija preko jedinstvenog računa trezora Federacije BiH isplaćena je za blizu 40.000 penzionera u dvanaest općina Srednjobosanskog kantona, a među njima  25.000 je sa najnižom penzijom u iznosu  538,27KM.

Potvrđeno je ovo i zvaničnim spiskom kantonalnog Zavoda PiO/MiO,nakon što je kantonalna Vlada odlučila  osigurati besplatnu zdravstvenu markicu onima sa najnižom penzijom. Za ovu namjenu u budžetu kantona za 2024 godinu, planirano je  750.000KM . Od ukupnog broja penzionera, tek njih blizu 27.000  organizirano je u Savezu penzionera i Županijskoj udruzi umirovljenika SBK/KSB.

– Kantonalni Savez penzionera – umirovljenika, broji nešto više od dvadeset hiljada članova u svim općinama izuzev u Kreševu i Dobretićima. Županijska  udruga umirovljenika okuplja blizu sedam hiljada članova u  isto toliko srednjobosanskih općina (Kreševo, Kiseljak, Busovača, Vitez, Novi Travnik, Gornji Vakuf-Uskoplje, Dobretići), dok su u Jajcu, Fojnici, Bugojnu i Travniku penzioneri – umirovljenici u jednom udruženju i djeluju  u okviru  Saveza, kaže njegov predsjednik,Senad Buljina.

Na spisku 25.000 onih koji u Srednjobosanskom kantonu primaju najnižu penziju su penzioneri i umirovljenici
Senadin Buljina, predsjednik Saveza penzion era SBK

Na spisku od 25.000 onih koji primaju najnižu penziju u ovom kantonu su i penzioneri i umirovljenici, kaže Buljina ističući da je to vjerovatno ključni razlog stalnog rasta broja umrlih među njihovim članstvom. Dok čekaju podatke  iz svih općina za 2023. godinu,  pristigli podaci iz njih nekoliko, nagovještavaju da  broj  umrlih članova Saveza raste. Tako je u općini Donji Vakuf, u prošloj je godini umro 131 penzioner, član udruženja ili 13 više nego u 2022. godini. Od ukupnog broja članova Saveza penzionera, u deset općina u 2022.godini , umrlo je 1182, dok o  broju umrlih penzionera koji nisu članovi, podataka nema.

N.R.

Na spisku 25.000 onih koji u Srednjobosanskom kantonu primaju najnižu penziju su penzioneri i umirovljenici Na spisku 25.000 onih koji u Srednjobosanskom kantonu primaju najnižu penziju su penzioneri i umirovljenici