Jednoglasnom odlukom Konstituirajuće – Izborne skupštine Općinske organizacije Stranke demokratske akcije (SDA) Travnik, dipl. ing. Tahir Lendo, izabran za predsjednika Općinske organizacije Stranke demokratske akcije (SDA) Travnik za naredne četiri godine.

 

Aktuelni premijer Srednjobosanskog kantona, ponovo je dobio podršku članstva Općinske organizacije Stranke demokratske akcije (SDA) Travnik.