Protekla godina bila je uspješna za Općinski sud u Travniku, kako u pogledu ostvarenih rezultata, tako i pogledu realizovanih projekata. Kolektivna norma suda u 2023. godini iznosila je 111,3 posto, a ostvareni kvalitet rada je preko 90 posto.

Došlo je do blagog povećanja  u ostvarenom kvalitetu u odnosu na prethodnu godinu, a smanjen je broj neriješenih predmeta.

– U protekloj godini ostvarili smo izuzetno dobre rezultate. Po prvi puta smo Plan rada, koji smo zajedno projektirali sa Visokim sudski i tužilačkim vijećem BiH (VSTV BiH) u procentu od 96 posto, od 5.898 spisa riješili smo 5.574, znači procenat rada je  96,14 posto. Pored ovog Plana imali smo u potpunosti ostvarenu godišnju normu, 111,35 je godišnja kolektivna norma svih sudaca u Općinskom sudu u Travniku. Ostvarili smo kvalitet rada u iznosu od 90,36 posto kada je riječ o odlukama koje su išle na Kantonalni sud u Novom Travniku. Što se tiče rezultata u potpunosti smo zadovoljni sa ostvarenim i cilj smo u potpunosti ostvarili. – kaže Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku, naglašavajući kako je ova pravosudna institucija jedna od vodećih u BiH, kako po kvantitetu, tako i po kvalitetu rada.

Goran Dujić: Potpuno ostvarena norma uz visoki kvalitet rada i brojne projekte (VIDEO)
Općinski sud u Travniku: Lider u implementaciji projekata

Općinski sud u Travniku je tokom protekle godine provodio brojne projekte i u toj oblasti je lider kroz partnerstvo sa  Visokim sudskim i tužilačkim vijećem (VSTV), Federalnom geodetskom upravom, Federalnim ministarstvom pravde,  Vladom SBK/KSB.

-Tokom 2023. godine nastavili smo realizaciju “Holandskog projekta”  na podizanju kvaliteta rada, a upravo zahvaljujući ovom projektu unaprijeđen je kvalitet rada, smanjeno vrijeme koje je potrebno za rješavanje jednog spisa. Utvrdili smo sve naše nedostatke,koje smo tokom godine uspjeli da otklonimo. Zajedno sa VSTVom smo radili na “Švedskom projektu”, to je jedan poseban način rada sa pripravnicima i volonterima u kojem puno aktivniju ulogu imaju pripravnici, nego po ranijem Pravilniku. – kaže predsjednik Dujić.

Uz sve ove projekte Općinski sud u Travniku bio je pilot projekat uz Podršku Svjetske banke (WB) i Federalnog ministarstva pravdena online registraciji privrednih društava.

-Pilot projekat smo prvi realizovali u BiH. Vlada federacije BiH je donijela uredbu koja uskoro stupa na snagu i kreće se sa online registracijomprivrednih društava u Federaciji BiH,a to će u svakom slučaju privrednicima omogućiti puno jednostavniju i puno jeftiniju registraciju privrednih društava. Tako da je to u svjetlu propisa i postupaka na koji način se BiH treba da približi Evropskoj Uniji. – naglašava Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku.