Općinski suda u Travniku implementirajući Sistem za elektronsku registraciju poslovnih subjekata  u Federaciji BIH, koji ovaj sud uz  Općinski sud u Sarajevu, kao pilot projekat prvi provodi u FBIH,  uskoro počinje sa korištenjem novog sistema elektronske registracije privrednih društava.

 

Inače, projekt je implementiran od strane Međunarodna financijska korporacija (IFC) članice Grupacije Svjetske banke, a finansiran je od strane Vlade Švicarske. Projekat provode  Ministarstvo pravde Federacije BiH i registarski sudovi u F BiH, uz izvođača radova firmu QSS d.o.o. Sarajevo.

Općinski sud u Travniku: Uskoro počinje sa radom sistem elektronske registracije privrednih subjekata

– Ovom prilikom obavještavamo da je objavljen Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu popunjavanja prijave za registraciju i uvjetima i postupku elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH (Sl. novine FBiH broj 34/2024 od 10.5.2024.godine). S tim u vezi su predstavnici firme QSS d.o.o. Sarajevo, na poziv Radne grupe registra Općinskog suda u Travniku, održali danas radni sastanak i obuku svim zaposlenim u registru uz prisustvo referenta za IKT poslove, kako bi što uspješnije započeli rad na novom sistemu elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH.- kazala nam je Nina Sulejmanpašić, šefica Registra u Općinskom sudu u Travniku.