Načelnik općine Travnik, Admir Hadžiemrić dao je intervju novinaru dnevnog lista Oslobođenje, Mirzi Dajiću. Govorio je o realizovanim projektima u 2017. godini i planovima za Novu 2018. godinu.

 

Šta je obilježilo proteklu 2017. godinu u Općini Travnik?

– Prošla godina u Općini Travnik obilježena je brojnim infrastrukturnim projektima koji su realizovani zahvaljujući budžetskim sredstvima, sredstvima sa viših nivoa vlasti i fondova, ali i zahvaljujući činjenici da su neki projekti preneseni u ovu godinu. Fokus je bio na rekonstrukciji i izgradnji putnih komunikacija. Nabrojaću neke od realizovanih projekata. Radili smo na proširenju lokalnog puta Turbe – Karaula s ciljem da ljudima iz Karaule omogućimo bolju komunikaciju prema magistralnom putu M-5 kada idu na posao. Uložena su značajna sredstva u sanaciju i proširenje ovog puta. Započeli smo u 2017. sa izgradnjom putne komunikacije Mehurić – Dub – Ljuta greda.

 

Travnički sir

 

To je putna komunikacija koja će iziskivati značajna sredstva, ali je veoma važna. Važna je zbog razvoja stočarstva, zbog komunikacije od kuća do katuna, za transport gotovih proizvoda, sira i mesa. To je prostor sa kojeg dolazi 60 posto proizvodnje travničkog sira. Veoma značajan je i početak rekonstrukcije puta Malta – Ciglana koji vodi prema poslovnoj zoni i brojnim poslovnim subjektima. Tu je uloženo 130.000 KM u prvu fazu. Očekujem da ćemo završiti prvi sloj te iznaći sredstva za nastavak. Put će biti širok 5,5 metara sa jednim trotoarom.

 

Sa Fondom za zaštitu okoliša realizovana su tri projekta?

– Jedan od projekata je sanacija kanalizacione mreže u Aleji u Turbetu, koji bi uskoro trebao biti završen. Izmijenjena je stara rasvjeta uz magistralni put od ulaza u Turbe pa sve do Nove Bile. Skinuta je stara, a postavljena nova led-rasvjeta.

Na pojedinim dionicama magistralnog puta kroz naselja uopće nije bilo rasvjete, kao što je to u Docu na Lašvi i tu smo postavili novu rasvjetu. U sklopu istog projekta urađena je i rasvjeta u Aleji konzula u samom gradu između dva kružna toka. U Aleji konzula urađeni su i prva faza biciklističke staze i ivičnjaci za parking. To je bio jedan zapušten i neuređen prostor i sada je dobio novi izgled. Mi smo aplicirali za sredstva koja će značiti nastavak projekta i produžetak aleje i biciklističke staze.

Općina Travnik godišnje će izdvajati novac za razvoj privatnog sektora kroz drastično smanjenje dažbina i taksi koje je privreda bila dužna plaćati. Recite nam nešto o tome.

– Općina Travnik došla je do ključnog nivoa na smanjenju svih onih opterećenja i rokova koji se odnose na olakšavanje investiranja u Travniku. Na ovaj način smanjuju se i troškovi procesa. Travnik je jedna od općina u BiH sa boljim poslovnim okruženjem za investiranje. Na godišnjem nivou zbir ušteda je veći od 700.000 KM. Ovim je završena implementacija ključnog dijela aktivnosti Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou – LIFE koju provode IFC, članica Grupacije Svjetske banke u saradnji sa britanskom ambasadom u BiH.

 

Stranke će u prosjeku za 55 posto kraće vrijeme dobivati odgovore administracije, a ostvarena je i prosječna ušteda po jednom zahtjevu u iznosu od 16,28 KM. Poseban poticaj uspostavljanju novih privrednih subjekata ogleda se kroz smanjenje takse za registraciju obrtničke djelatnosti za 80 posto.

 

Kakva je situacija sa vodosnabdijevanjem grada?

– Uvezano je izvorište Bašbunar sa rezervoarom Kupilo. Zamijenjene su cijevi i smanjeni gubici, a na taj način je smanjeno povlačenje vode iz izvorišta Plava voda. To je rezultiralo uštedama jer su smanjeni troškovi električne energije za pumpe. Mjesečne fakture za pumpe iznosile su 35.000 KM, a sada su 20.000 KM.

 

Da li bi realizacija Regionalnog vodovoda Plava voda trebala započeti u 2018. godini?

– Projekat star tri decenije vraćen je u život kada su Travnik i Zenica vratili koncesiju od austrijske firme Alpina BH. To su uradili tadašnji zenički gradonačelnik, rahmetli Husejin Smajlović i tadašnji načelnik Općine Travnik Tahir Lendo. Tada je osnovano preduzeće Regionalni vodovod Plava voda.

 

Rekonstrukcije ulica

 

Došli smo u fazu kada je potpisan ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i isto to očekujemo početkom naredne godine od Banke Vijeća Evrope (CEB). Ja očekujem da bi krajem iduće godine mogli početi realizacija i polaganje cijevi.

 

Šta je ono što ste predvidjeli realizovati kroz budžet za 2018. i Vaš program rada?

 

– Nastavljamo sa ovom pričom o infrastrukturi. Zaista je veliki prostor općine. Pokušavamo da postavimo infrastrukturu na zavidan nivo, da svaki građanin općine Travnik ima jedan kvalitetan pristup od svoje kuće do centra općine. Radićemo puno i na putnoj mreži, radićemo na revitalizaciji puteva, kao što je prema Karauli, kao što je put prema Ciglani, ali i drugim putevima prema poslovnoj zoni. Već smo isprojektovali neke rekonstrukcije ulica u Travniku. Nadam se da ćemo u 2018. smoći snage da uđemo u kreditni aranžman i radimo još značajnije infrastrukturne projekte na putnoj i drugim komunikacijama. Prije nekoliko dana sam u Mostaru razgovarao sa projektantima o finalnoj verziji projekta Ulice Erika Brandisa, na potezu od suda do Teravovca. Na tom potezu imamo isprojektovanu i kolektorsku mrežu, tako da bi projekat bio “teži” od milion KM. U planu je realizacija još puno toga.

 

(Mirza Dajić/Oslobođenje)