Na osnovu člana 101. Zakona o visokom obrazovanju SBK/KSB ( “Službene novine SBK/KSB” br. 4/13), člana 138. Statuta Internacionalnog univerziteta Travnik i Odluke Senata broj: 01-01-06-02/18, a u skladu sa dobijenom Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB za upisu studenata u akademskoj 2018/2019. godini broj 01-02-463/18 od 18.06.2018. godine, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku    r a s p i s u je

 

 

K O N K U R S/N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III  ciklus studija u akademskoj 2018/2019. godini

 

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 87

Vanredni studenti: 87

Strani studenti: 73

Studijski programi :

DRUMSKI I GRADSKI  SAOBRAĆAJ

MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 58

Studijski programi:

DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ

MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

SIGURNOST U SAOBRAĆAJU

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 15

Studijski programi:

SAOBRAĆAJ

DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ

MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

SIGURNOST U SAOBRAĆAJU

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

 

EKONOMSKI FAKULTET

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 50

Vanredni studenti: 41

Strani studenti: 41

 

Studijski programi :

BANKARSTVO I OSIGURANJE

FINANSIJE, RAČUNOVOSTVO I REVIZIJA

MARKETING I TRGOVINA

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE

POSLOVNA EKONOMIJA

POSLOVNI MENADŽMENT

POSLOVNA INFORMATIKA

FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE

MENADŽMENT U OBRAZOVANJU

MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 33

Studijski programi:

EKONOMIJA, MENADŽMENT I BIZNIS

FINANSIJE , BANKARSTVO I OSIGURANJE

MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA

NOVO! – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA – kompletan studij na engleskom jeziku

(program dvostrukih diploma Kaunas fakultet, Vilnius univerzitet,  Kaunas,  Litvanija & Ekonomski fakultet  IUT,  BiH)

 

PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE

MENADŽMENT U OBRAZOVANJU

MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 8

Studijski programi:

EKONOMIJA

MENADŽMENT

BANKARSTVO I OSIGURANJE

MARKETING I TRGOVINA

PREDUZETNIŠTVO

RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE I REVIZIJA

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE

MENADŽMENT U OBRAZOVANJU

MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

 

 

EKOLOŠKI  FAKULTET

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 44

Vanredni studenti: 36

Strani studenti: 36

Studijski programi :

 

PRIMIJENJENA EKOLOGIJA

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 29

Studijski programi:

 

EKOLOGIJA I OKOLINSKO UPRAVLJANJE

INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

OČUVANJE BIODIVERZITETA

ODRŽIVI RAZVOJ I OBNOVLJIVI IZBORI ENERGIJE

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

 

Redovni studenti: 7

Studijski programi:

EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

BIODIVERZITET

ODRŽIVI RAZVOJ

ZAŠTITA OKOLIŠA U GRADOVIMA

 

PRAVNI FAKULTET

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 60

Vanredni studenti: 50

Strani studenti: 50

Studijski program:

 

OPĆE PRAVO

JAVNA UPRAVA

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

 

Redovni studenti: 40

Studijski programi:

 

GRAĐANSKO PRAVO

HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA

KRIVIČNO PRAVO

DRŽAVNI I MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

PRIVREDNO PRAVO

JAVNA UPRAVA

 

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 

GRAĐANSKOPRAVNI

HISTORIJSKOPRAVNI

KRIVIČNOPRAVNI

MEĐUNARODNO I JAVNO PRAVO

PRIVREDNOPRAVNI

EVROPSKO PRAVO

JAVNA UPRAVA

 

 

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

 

Redovni studenti: 60

Vanredni studenti: 50

Strani studenti: 50

Studijski programi:

 

KOMUNIKACIJE

MEDIJI I NOVINARSTVO

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

Redovni studenti: 40

Studijski programi:

 

ODNOSI S JAVNOŠĆU

NOVINARSTVO

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

ODNOSI S JAVNOŠĆU

MEDIJI

KOMUNIKACIJE

 

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 168

Vanredni studenti: 140

Strani studenti: 100

Studijski programi:

ODSJEK MAŠINSTVO:

Motori i vozila

Proizvodno mašinstvo

Mašinske konstrukcije

Energetika

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

ODSJEK ELEKTROTEHNIKA:

Elektroenergetika

Računarstvo i informatika

Telekomunikacije

ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA:

Građevinarstvo

Putevi

Hidrookolinski inžinjering

Arhitektura i urbanizam

ODSJEK LOGISTIKA:

Privredna i tehnička logistika

Logistika sistema

Logistički menadžment

ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU:

Sigurnost

Zaštita na radu

ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT

Preduzetnički menadžment

Informacioni menadžment

Inžinjerstvo i menadžment osiguranja

Menadžment ljudskih resursa

Logistički menadžment

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

Redovni studenti: 80

Studijski programi:

ODSJEK MAŠINSTVO

Motori i vozila

Proizvodno mašinstvo

Mašinske konstrukcije

Energetika

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

ODSJEK ELEKTROTEHNIKA

Elektroenergetika

Računarstvo i informatika

Telekomunikacije

ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA

Građevinarstvo

Putevi

Građevinski menadžment

Arhitektura i urbanizam

Hodrookolinski inžinjering

ODSJEK LOGISTIKA

Privredna i tehnička logistika

Logistika sistema

Logistički menadžment

ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU

Sigurnost

Zaštita na radu

ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT

Proizvodni menadžment

Kvalitet i logistika

Inžinjerstvo i menadžment osiguranja

Menadžment ljudskih resursa

Energetski menadžment

Poslovni menadžment

Industrijski menadžment

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 14

Studijski programi:

ODSJEK MAŠINSTVO

Industrijsko inžinjerstvo i menadžment

Mašinske konstrukcije

Motori i vozila

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

ODSJEK ELEKTROTEHNIKA

Automatika i elektronika

Elektroenergetika

Računarstvo i informatika

Telekomunikacije

ODSJEK GRAĐEVINARSTVO

Građevinarstvo

Hidrookolinski inžinjering

Putevi

Geotehnika

ODSJEK ARHITEKTURA I URBANIZAM

ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU

Sigurnost

Inžinjerstvo zaštite na radu

ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT

ODSJEK RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

ODSJEK LOGISTIKA

Privredna i tehnička logistika

Logistika sistema

Menadžment u logistici

 

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 69

Vanredni studenti: 58

Strani studenti: 58

Studijski programi:

 

RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE

SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

II  CIKLUS (Magistarski studij)

Redovni studenti: 46

Studijski programi:

 

RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE

SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

III  CIKLUS (Doktorski studij)

Redovni studenti: 12

Studijski programi:

RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE

SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Pomenuti studijski programi bit će organizovani u trogodišnjem  (180 ECTS bodova) i četverogodišnjem  (240 ECTS bodova)  trajanju, odnosno po sistemu 3+2+3 i 4+1+3.

 

Uslovi upisa:

 

Završena četverogodišnja srednja škola ili viša škola za upis na I ciklus studija.

Zvršen odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine (sa ostvarenih 240 ECTS bodova), odnosno završen I ciklus studija u trajanju od tri godine (sa ostvarenih 180 ECTS bodova) za upis na dvogodišnji master studij.

Završen magistarski studij/studij II ciklusa sa najmanje 300 ECTS bodova za upis na III ciklus studij.

 

Potrebni dokumenti za upis na I CIKLUS studija – dodiplomski studij:

Molba za upis na I ciklus studija;

Diploma o završenoj srednjoj školi (original/ovjerena kopija);

Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole (original/ovjerena kopija);

Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave (original/ovjerena kopija);

Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);

Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova(original/ovjerena kopija);

Izvod iz matične knjige rođenih;

Uvjerenje o državljanstvu;

Dvije fotografije 6 x 4

Potrebni dokumenti za upis na II CIKLUS studija – magistarski studij:

 

Molba za upis na II ciklus studija;

Diploma i dodatak diplomi o prethodno završenom ciklusu studija (original/ovjerena kopija);

Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave (original/ovjerena kopija);

Uvjerenje o završenom studiju i uvjerenje o položenim ispitima za studente kojima nije izdata diploma i dodatak diplomi (original/ovjerena kopija);

Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);

Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);

Biografija (CV);

Izvod iz matične knjige rođenih;

Uvjerenje o državljanstvu;

Dvije fotografije 6 x 4 cm;

ZA NOVI PROGRAM II CIKLUSA – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA (koji se realizira u saradnji sa Kaunas fakultetom, Vilnius univerziteta iz Litvanije (rangiran na 401 mjesto najboljih univerziteta od 17.000 u cijelom svijetu);

Aplikacijski formular

Zvaničnu, ovjerenu kopiju prethodnog obrazovanja (završen I ciklus – bachelor stepen – univerzitetska diploma) uključujući ocjene (akademski prijepis) potvrđen od zvaničnih organa vlasti sa prijevodom na engleski jezik.

Pasoš i ovjerena kopija prve strane pasoša od strane notara sa prijevodom prve strane na bosanski jezik (prezime, ime, očevo ime).

Dvije novije fotografije – veličine kao za pasoš (3×4)

Sve detaljne informacije za novi program II ciklusa možete vidjeti ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/index.html uz direktni kontakt prema Administratoru programa ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/For%20Applicants.html i/ili na telefon 030 509 682 (Administrator programa – Adela Mujinović).

Potrebni dokumenti za upis na III CIKLUS studija – doktorski studij:

 

Molba za upis na III ciklus studija;

Obrasci (0, 1, 2 i 3);

Biografija (CV);

Diploma i dodatak diplomi o prethodno završenim ciklusima studija (original/ovjerena kopija);

Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave;

Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);

Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);

Izvod iz matične knjige rođenih;

Uvjerenje o državljanstvu;

Dvije fotografije 6 x 4 cm;

Posebne pogodnosti za buduće studente:

Kandidati koji su sve četiri godine srednje škole završili odličnim uspjehom imaju pravo BESPLATNOG školovanja na I ciklusu studija (redovni studenti)

Mogućnost plaćanja školarine u više rata

Mogućnost praćenja nastave putem interneta – učenje na daljinu

Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na IUT-u

Konkurs za upis studenata ostaje otvoren do 31.08.2018. godine (prvi upisni rok).

 

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećoj adresi:

 

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

Ul. Aleja Konzula – Meljanac bb, 72270 Travnik, BiH

Informacije na brojeve telefona:

Tel:              00 387 30 509 682

00 387 30 540 586

Mob:            00 387 61 556 867

Tel/fax – Info centar Sarajevo:  00 387 33 717 010

E-mail: [email protected]                        www.iu-travnik.com