U organizaciji Sportskogi saveza općine Travnik i sportskih klubova članica Sportskog saveza općineTravnik, Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB u saradnji sa Općinom Travnik i pod pokroviteljstvom načelnika Općine Travnik Admira Hadžiemrića organizovan je Dan sporta u Općini Travnik ” Izaberi svoj sport ” u Sportsko rekreaciono privrednom centru ” Pirota ” koji je jednim dijelom stavljen u funkciju za trenažni proces dvoranskih sportova.

 

Tokom današnjeg dana prezentovani su sportovi mali nogomet, rukomet, košarka, džudo i karate i izvršena antroploška mjerenja kao i prezentovana stanica ” Zdrave prehrane ” koju je organizovao Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB. Učešće u projektu Dan sporta u općini Travnik ” Izaberi svoj sport ” uzelo 11 osnovnih škola ( OŠ ” Travnik “, KŠC ” Petar Barbarić “, OŠ ” Kalibunar “, OŠ ” Turbe “, OŠ ” Han Bila “, OŠ ” Mehurić “, OŠ ” Nova Bila “, OŠ ” Dolac na Lašvi “, OŠ ” Guča Gora “, OŠ ” Karaula “, OŠ ” Vitovlje ” ) sa područja općine Travnik čiji su učenici kao i članovi sportskih klubova izvršili testiranja o načinu ishrane kao i koji su učestvovali u antroploškim mjerenjima. Pored prezentacije dvoranskih sportova, kao i samog Sportskog rekreacionog privrednog centra ” Pirota ” današnja aktivnost imala je za cilj i animiranje djevojčica i dječaka za što masovnije uključivanje u sportske klubove, kao i upoznavanje djevojčica i dječaka sa značajem tjelesne aktivnosti za zdravlje i sa zdravim načinom ishrane. Značajno je istaknuti da je tokom dana za sve učesnike pripremljena bila ishrana i napitak u organizaciji UŽ ” Emina ” iz Turbeta u skladu sa stanicom ” Zdrave prehrane “.

 

Na samom početku manifestacije Dan sporta u općini Travnik ” Izaberi svoj sport ” prisutne je pozdravio načelnik Općine Travnik Admir Hadžimerić i zahvalio se svima na odzivu i istaknuo značaj za sport na području općine Travnik stavljanja u funkciju za trenažni proces SRPC ” Pirota ” . Načelnik Admir Hadžiemrić otvorio je Dan sporta u općini Travnik ” Izaberi svoj sport ” i izrazi nadu da će ovakvih i sličnih ativnosti biti u narednom u što većem broju. U ime Sportskog saveza SBK/KSB, Sportskog savez općine Travnik prisutnima se obratio i predsjednik Sportskog saveza SBK/KSB Mirsad Ibrišimbegović koji je poručio da se nada da ćemo i narednom periodu imati što veći broj uspješnih sportista i sportiskinja jer Travnik je uvijek bio rasadnik uspješnih sportista.