Vlada FBiH je prihvatila i zaduženje po Okvirnom sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) za realizaciju projekta izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda, u iznosu do 11.000.000 eura.

 

Osnovni cilj i svrha projekta su osiguranje pouzdane, dugoročne opskrbe vodom putem regionalnog sistema vodoopskrbe za općine Travnik, Zenica, Novi Travnik, Vitez i Busovača, zahvaćanjem vode izvorišta Plava voda lociranog u općini Travnik.

Zajam se odobrava Federaciji BiH s rokom otplate do 20 godina i petogodišnjim grace periodom.

Projekat Regionalnog vodovoda „Plava voda“, vrijedan je 22 miliona eura, a novac za projekat Plave vode osiguran je kreditima kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB).