U organizaciji Centra za cjeloživotno učenje Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, a povodom obilježavanja Dana općine Travnik, održana je radionica o temi „Iskoraci u razvoju i kriminalistički aspekti primjene tehnologije prepoznavanja lica“.

Predavači, doc.dr. Adnan Pirić, mr. Nermina Konjalić i Adis Fodolović BA, naglasili su kako je cilj radionice upoznati učesnike s razvojem tehnologije prepoznavanja lica.
O suvremenom kriminalističkom pristupu ovoj tehnologiji govorio je doc.dr. Adnan Pirić, dok se mr. Nermina Konjalić u svom izlaganju osvrnula na stupanj razvoja tehnologije prepoznavanja lica, uz video prikaz njezine primjene i sigurnosnih aspekata u svijetu.

Adis Fodolović je prisutnima govorio o sigurnosti na Internetu i društvenim mrežama u svakodnevnom životu.

Prepoznavanje lica jedna je od najuspješnijih primjena analize slike i kao takva je posljednjih godina privukla značajnu pažnju i proučavanja, poručili su predavači, zaključujući kako kriminalistika i IT sektor imaju važnu ulogu u budućem razvoju intrumenata zaštite institucija sistema i društvene zajednice u cijelosti.