Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine  (STBiH) organizirat će 29. aprila/travnja 2019. godine, tačno u podne virtuelni protest pod nazivom „Slobodni za praznike“. Cilj protesta je ukazati na potrebu da i radnici i radnice u sektoru trgovine i usluga imaju  pravo provesti praznike sa svojim porodicama.

 

„STBiH se kroz virtuelni protest želi prilagoditi savremenom načinu komuniciranja i organiziranja aktivnosti prema i sa radnicima. U sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti radnici nemaju slobodan dan za praznike, ali ni dan koji bi iskoristili za bilo koji oblik sindikalne borbe što je posljedica nedostatka političke volje za donošenjem zakona o praznicima BiH, kao i nepostojanje obavezujućih akata, mehanizama i instrumenta kojima bi se svim radnicima u u trgovini u BiH, garantirale jednake mogućnosti i prava vezana za neradne dane u dane praznika“, kaže Mersiha Beširović, predsjednica STBiH.

Predsjednica STBiH naglašava da je 29. april postao tradicionalni dan akcije za STBiH jer, iz već pomenutih razloga, radnici  u ovom sektoru  ne mogu 1. Maj, Praznik rada iskoristiti kako bi artikulisali za njih bitna pitanja. Za borbu za svoja prava kroz virtuelni protest su se, između ostalog, u STBiH opredjelili i zbog činjenice da većina mladih ljudi danas komunicira putem interneta i da su upravo oni  najranjivija grupa kada je u pitanju zaštita njihovih prava.

STBiH broji 12.573 člana. Od ukupnog broja novog članstva u prošloj godini, 32 posto su osobe mlađe od 30 godina. Prekovremeni sati su jedan od gorućih problema u sektoru trgovine u BiH. Od zabilježenih 340 prijava kršenja radničkih prava prošle godine, 262 su se odnosile na prekovremene sate. Neplaćanje prekovremenih sati prijavilo je 105 uposlenih, 72 nemogućnost korištenja slobodnog dana u sedmici, a njih 43 problem vezan za pravo na korištenje godišnjeg odmora i dnevne pauze. STBiH istrajava u borbi za povećanje plaća u ovoj djelatnosti i pravo na slobodan dan u dane praznika.

Nedostatak hrabrosti, ali i slobodnog vremena, koji se često ističu kao hendikep kada je u pitanju javno izražavanje protesta i borbe za vlastita prava, u virtuelnom svijetu su  mnogo manji. S druge strane, u STBiH žele iskoristiti potencijal koji se nalazi u velikom broju korisnika društvenih mreža kako bi  stvorili  „kritičnu masu“ koja u konačnici može uticati na promjene.

„Naš virtuelni protest je i svojevrstan eksperiment kojim želimo testirati da li je pasivnost građana Bosne i Hercegovine vezana samo za konvencionalne metode borbe za vlastita prava. Želimo vidjeti kako će reagirati na ovaj novi, moderni i današnjim uvjetima života prilagođen angažman za vlastiti i boljitak drugih, te pokušati na ovaj način osigurati sebi oruđe i podršku  u zagovaranju toliko neophodnih promjena. Zato, 29. aprila/travnja tekuće godine kliknite na www.slobodnizapraznike.com i pridružite se STBiH u borbi za radnička prava“, ističe Beširović.

Komentari, video poruke, zahtjevi i mišljenja mogu se slati već od 1. aprila/travnja javno objavom na društvenim mrežama koristeći #slobodnizapraznike ili na e-mail: [email protected]