Od deset prodajnih objekata u Travniku, koliko je jučer obišao naš maloljetni Tajni kupac, u njih tri je bez problema uspio kupiti alkoholno piće. Osoblje dva prodajna objekta jednog trgovačkog lanca, te jednog samostalnog trgovačkog objekta ovim je prekršilo odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, koji izričito zabranjuje prodaju alkoholnih pića maloljetnicima.

 

Akcijom smo još jednom pokazali da su alkoholna pića lako dostupna maloljetnicima, uprkos našim stalnim upozorenjima i pozivima trgovcima da poštuju zakon i obrate pažnju na mlade koji pokušavaju kupiti alkoholna pića u njihovim objektima.

 

Iako smo protekle sedmice, u saradnji sa policijskom stanicom Travnik, sproveli redovnu akciju upozoravanja trgovaca i ugostitelja o važnosti poštivanja zakona i uručili im informativni materijal o sadržaju zakona, kao i oznake o zabrani prodaje alkohola osobama mlađim od 18 godina, u nekim trgovačkim objektima je, kao što možemo vidjeti, nastavljena praksa prodaje alkohola maloljetnicima.

 

Dostupnost alkoholnih pića djeci i mladima samo je jedan dio vrlo složenog i ozbiljnog društvenog problema izloženosti djece i mladih alkoholu u našoj državi, kroz njegove niske cijene, nedovoljno kontrolisano reklamiranje, kao i navedenu praksu prodajnih objekata.

 

Naše društvo još uvijek nije shvatilo ozbiljnost problema koje konzumiranje alkohola izaziva, jer je upravo on uzrok brojnih socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih i ekoloških problema. Bosna i Hercegovina, kao potpisnica brojnih konvencija o zaštiti i unaprjeđenju prava djece i mladih, dužna je aktivno raditi na zaštiti njihovog zdravlja i smanjiti njihovu izloženost alkoholu i drugim štetnim materijama koje izazivaju negativne posljedice po njihovo zdravlje.

 

Budući da BiH posjeduje regulativu koja se tiče prodaje alkohola maloljetnicima, pozivamo nadležne institucije da koriste svoje ovlasti i poduzmu odgovarajuće mjere prema prekršiocima zakona.

 

Mi svakako nastavljamo aktivan rad na prevenciji konzumiranja alkohola među djecom i mladima, kroz direktan rad s njima, ali i podizanje svijesti donosilaca odluka i cjelokupne javnosti da zaštita djece i mladih od alkohola mora biti prioritet cijelog društva.