Postoje  velike šanse da se ove godine dostigne i magična cifra od milijardu maraka  direktnih stranih investicija u BiH

 

Prema upravo objavljenim preliminarnim podacima Centralne banke BiH u okviru tokova DSI, za period od januara do juna 2019, direktne strane investicije su iznosile 650.1 miliona KM ili 332.4 miliona eura, što predstavlja povećanje od 53,6% u odnosu na isti period 2018.godine.

Direktor FIPA Gordan Milinić ističe da je ovo značajna  novost kad se uzme u obzir  da su i 2018. i 2017. godina bile među  najboljim po iznosu stranih investicija u posljednjih desetak godina ( blizu 800 miliona KM godišnje).  Ukoliko se ovakav  trend  rasta iz prvog polugodišta nastavi, ova godina bi mogla biti rekordna po iznosu  stranih investicija, odnosno mogla bi  se  dostići i magična cifra od milijardu maraka. Iako su svi  razgovori sa potencijalnim stranim investitorima opterećeni nezgodnim pitanjima stranih investitora o teškoj političkoj situaciji u BiH, stalno prisustvo  FIPA na  svim skupovima investitora, prezentacije i sastanci, kao i ukazivanja na prednosti ulaganja u BiH i pozitivna iskustva  sadašnjih  stranih investitora u BiH, daju rezultate. Za takav  rad FIPA je  u aprilu ove godine na velikom investicionom samitu u Dubaiju  proglašena najboljom investicionom agencijom  u Srednjoj i Istočnoj Evropi.

Trend rasta investicija se nastavlja zahvaljujući i naporima na poboljšanju poslovnog ambijenta u BiH, na čemu FIPA  neprekidno insistira  kroz svoje preporuke  Savjetu ministara  BiH i svim entitetskim, kantonalnim i opštinskim organima.

FIPA  ni u jednom momentu ne dozvoljava da se strani investitori osjećaju usamljeno pred brojnim administrativnim preprekama u BiH, već ih kontinuirano prati, interveniše kod nadležnih organa i preporučuje otklanjanje smetnji koje uočava, što je u velikoj mjeri doprinijelo širenju poslovanja postojećih kompanija stranih investitora, te pokretanju novih, što u konačnici dovodi do porasta broja zaposlenih.

U naporima  za traženje  novih potencijalnih investitora  FIPA ističe da ima veliku pomoć  Ministarstva inostranih poslova  BiH sa mrežom  diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inostranstvu, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i Spoljnotrgovinske komore BiH i svih privrednih komora, te postojećih stranih  ambasada u  Sarajevu.

Pred svim organima u BiH je zadatak da nastave sa sprovođenjem potrebnih reformi, predlaganjem mjera za dalje unapređenje poslovnog ambijenta i poboljšanje imidža zemlje, te pronalaskom novih investitora za Bosnu i Hercegovinu.