OSCE je pokrenuo godišnju kampanju u Bosni i Hercegovini i širom Jugoistočne i Istočne Evrope pod nazivom „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Cilj kampanje je prekinuti šutnju o nasilju nad ženama informisanjem javnosti o alarmantnoj situaciji, širenjem svijesti javnosti o opsegu problema, te predlaganjem rješenja.

 

Kampanju na društvenim medijima možete pratiti putem sljedećih kanala Misije OSCE-a u BiH: Twitter @OSCEBiH i Facebook www.facebook.com/oscebih/ , kao i na Instagram nalogu OSCE-a https://www.instagram.com/osceorg ili nalogu Misije OSCE-a u BiH: www.instagram.com/oscebih .

U decembru 2019. godine će, takođe, 700 postera o jačanju svijesti o nasilju nad ženama i ulozi policije u borbi protiv nasilja biti distribuirano policijskim stanicama diljem države.

Kampanja je bazirana na glavnim rezultatima iz Istraživanja OSCE-a u dobrobiti i sigurnosti žena iz 2018. godine, u okviru kog je intervjuirano više od 15 000 žena. Ovo istraživanje je obuhvatilo 7 država članica OSCE-a: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Moldaviju i Ukrajinu. Istraživanje je takođe provedeno na Kosovu. Preko 2300 žena iz Bosne i Hercegovine je učestvovalo u Istraživanju.

Istraživanje je pokazalo da nasilje nad ženama pogađa žene svih starosnih dobi, u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, neovisno o njihovim ličnim okolnostima. Dvije od tri

žene koje su intervjuisane u BiH smatraju nasilje nad ženama uobičajenom pojavom, a jedna od četiri žene smatra nasilje nad ženama vrlo uobičajenom pojavom.

Jedna od četiri ispitanice smatra da je nasilje u porodici „privatna stvar“ koja treba ostati unutar porodice. Izvještaj OSCE-a koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu je dostupan na sljedećem linku: https://www.osce.org/secretariat/423470.

„Prema istraživanju koje je proveo OSCE, polovina žena u BiH je doživjela neki oblik nasilja počev od dobi od 15 godina, a samo 15% žena prijavilo je nasilje počinjeno od strane ne-partnera. Žene u BiH predmetom su alarmantno visokih nivoa rodno zasnovanog nasilja, što je jednostavno neprihvatljivo. Potrebno je poduzeti konkretne korake da se osigura dobrobit i sigurnost žena u BiH. Vlasti bi trebalo da izdvoje adekvatna finansijska sredstva za širenje svijesti o postojanju i o pristupu službama za podršku preživjelim, te da osiguraju dosljedno kažnjavanje počinitelja. Ovo bi trebalo da bude prioritet svima, bez obzira gdje rade ili koju funkciju obnašaju“, istakla je ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH.

U borbi protiv nasilja nad ženama, mediji imaju važnu ulogu kroz slanje jasnih i glasnih poruka s ciljem informisanja javnosti o ovom problemu i poticanja žrtava da prijavljuju doživljeno nasilje. Istraživanje OSCE-a pokazuje da je samo 3% intervjuisanih žena iz BiH prijavilo najozbiljnije slučajeve seksualnog uznemiravanja policiji, te da je 51% žena izjavilo da nisu razgovarale ni sa kim o slučajevima seksualnog uznemiravanja koje su iskusile. Sram, ekonomska ovisnost, strah od odmazde od strane počinitelja i nepovjerenje u institucije glavni su razlozi neprijavljivanja.

Utjecaj nasilja je ozbiljan i dugotrajan, a implikacije po zdravlje i dobrobit žena kompleksne su i široko rasprostranjene. Preživjele žrtve obično osjećaju strah, šok, sram ili bijes, i oko tri od deset žena pogođene su dugotrajnim psihološkim posljedicama, kao što su osjećaj ranjivosti, depresija, gubitak samopouzdanja i poteškoće sa spavanjem. Nasilje nad ženama je rezultat rodne neravnopravnosti, rodnih stereotipa i uvriježenih kulturoloških normi.

Nasilje nad ženama nije privatna stvar.

Od najvećeg je značaja da relevantna ministarstva i institucije u Bosni i Hercegovini, zajedno s nevladinim organizacijama i medijima, redovno provode kampanje informisanja i širenja svijesti kako bi se promijenila percepcija tradicionalnih rodnih uloga i stereotipa, te kako bi se javnost informisala o individualnim i društvenim posljedicama nasilja nad ženama. Promovisanje dostupnih službi za podršku preživjelima i informisanje javnosti o tome na koji način se nasilje može spriječiti, u što spada praksa nulte tolerancije i adekvatne kaznene politike za počinitelje, te uključivanje muškaraca i dječaka u borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, od izuzetno je velikog značaja.

Svi možemo prijaviti i pomoći osnaživanju žena kako bi prijavljivale slučajeve nasilja policiji na broj 122.

Pomoć je takođe na raspolaganju ženama kojima je potrebna putem besplatnih SOS linija:

  • 1265 (za Federaciju BiH)
  • 1264 (za Republiku Srpsku)

(Misija OSCE u BiH)