Druga matematička olimpijada Srednje/Središnje Bosne će biti održana 07.03.2020., a pripremna nastava planirana je za 22.02.2020. godine.  Druga matematička olimpijada Srednje/Središnje Bosne se organizuje pod incijativom Odsjeka za matematiku i informatiku Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku i Kluba matematičara EFT i FTS, a uz podršku Fakulteta za tehničke studije i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB.

Nakon uspješno realizirane Prve matematičke olimpijade u martu 2019.godine, podrška Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sportaSBK/KSB nije izostala ni ovaj put, što je potvrda kvalitete i značaja jednog ovakvog projekta koji se zasigurno ubraja u one od posebnog društvenog interesa. Ovaj projekat Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta SBK/ŽSB-a prepoznaje kao projekat koji će matematiku podići na viši nivo među srednjoškolcima, razvijati timski rad, te svakako da ima veliki odgojni značaj.

Cilj matematičkih takmičenja nije, razumije se, samo dobiti dobre matematičare. Radne navike stečene kroz takmičenja, sistematičnost u radu, upornost i kritičnost bit će mladom čovjeku od koristi u budućem zanimanju, svejedno kojem.

Za razvijanje kompetencija u oblasti matematike posebno je važna rana identifikacija, poticaj i ohrabrenje u radu, suočavanje s kreativnim izazovima te kontakti s učenicima sa sličnim sklonostima. Svaka zemlja nastoji kroz organizaciju svog obrazovanja osigurati uslove da takve potencijalne mogućnosti postanu i stvarne. Jedan od načina da se to ostvari je kroz razna takmičenja u matematici, kojima sposobni i vrijedni učenici stiču mogućnost da se istaknu među svojim kolegama, te dobiju pravu priliku. Time se razvija zdrav takmičarski duh.

Sve pripreme za održavanje „Druge matematičke olimpijade“ Srednje/Središnje Bosne privode se kraju. Već u subotu, 22.02.2020. će biti održana pripremna nastava za koju su prijavljeni učenici sa područja SBK, ali i cijele BiH.