Od 180 aplikacija iz cijele Evrope izabrano je 10 projekata među kojima je i projekat Moje Nugle projektnog tima iz Bugojna. Tako je naš grad prvi u Bosni i Hercegovini koji učestvuje u programu Akteri urbanih promjena. Ovaj međunarodni program dobrih praksi održivog urbanog razvoja u Evropi, implementira se od 2013. godine, a podržan je od strane nevladine organizacije MitOst iz Berlina.

 

Općina Bugojno, JP za stambeno komunalne puteve i Omladinski centar Bugojno realizirat će projekat „Moje Nugle“. Ovaj projekat bit će implementiran u sklopu programa Akteri urbanog razvoja koji podržava nevladina organizacija MitOst iz Berlina. Projektne aktivnosti bit će realizirane tokom ove i naredne godine.

Projektni tim kojeg su činili Tidža Čaušević, Amra Čolić i Nedim Balihodžić od 12. do 16. februara 2020. godine boravio je u radnoj posjeti u Berlinu gdje je potpisan ugovor za implementaciju projekta. Projekat Moje Nugle odnosi se na uključivanju stanovnika naselja Nugle u proces uređivanja javnih površina i proces izrade projektne dokumentacije. U pitanju je uređenje javnih površina koje se nalaze između zgrada naselja Nugle. Cilj je aktivirati jedan urbani prostor u zajednički interaktivni prostor koje će moći koristiti različite populacione grupe, djeca, mladi i stariji. Da bi se sve to postiglo pored samih stanovnika naselja Nugle u projekat će biti uključeni različiti akteri iz urbanog djela, privatnog, javnog i nevladinog sektora.

Projekat će biti finansiran sredstvima nevladine organizacije MitOst iz Berlina. Osigurana su sredstva u iznosu oko 12.000 eura za različite segmente ovog projekta koji bi trebao doprinijeti uređenju javnih površina i ljepšem okruženju u bugojanskom naselju Nugle.

Realizacija projekta Moje Nugle počet će u ovoj godini, a  u planu su brojne aktivnosti. Projekat će se implementirati od 2020. godine do 2021. godine i aktivnosti projekta će obuhvatiti radionice sa stanovnicima naselja Nugle, uradit će se izrada projektne dokumentacije, urbanistički projekat i na kraju izgradnja javnih površina i aktiviranje prostora. Ovim projektom želi se doprinijeti jačanju demokratskog učešća građana u procesu planiranja i uređenja urbanih javnih površina.