Vlada Srednjobosanskog kantona je na jutrošnjoj sjednici primila informaciju Ministarstva zdravstva i socijalne politike, a u vezi prijetnje Coronavirusa (COVID-19). Na istoj sjednici donesena je odluka o izdvajanju 300 hiljada maraka za nabavku resiratora.

 

Ministarstvo zdravstva je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila u iznosu od 150.000 KM Hrvatskoj bolnici dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime nabavke respiratora ili anestezioloških aparata radi prijeteće higijensko epidemiološke situacije izazvane COVID-19, te odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu JU Bolnici Travnik u iznosu od 150.000 KM JU Bolnici Travnik, na ime nabavke respiratora ili anestezioloških aparata radi prijeteće higijensko epidemiološke situacije izazvane COVID-19. – saopćeno je iz Vlade SBK.

Vlada SBK je donijela i Zaključak kojim se Ministarstvu zdravstva i socijalne politike daje saglasnost da po hitnom postupku Hrvatska bolnica „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila i JU Bolnica Travnik mogu izvršiti kupovinu po jednog respiratora iz vlastitih sredstava, a za potrebe liječenja osoba oboljelih od koronavirusa (COVID-19).

 

Informacija o Coronavirusu

 

Od trenutka pojave prijetnje Coronavirusa (COVID-19), Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je aktivno uključeno u sve procese koordinirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Dana 5. februara Rješenjem je imenovan Krizni štab, u sastavu: ministar zdravstva i socijalne politike – predsjednik, direktor Zavoda za javno zdravstvo, glavni kantonalni inspektor ministarstva, svi direktori zdravstvenih ustanova KSB, predstavnik Kantonalne civilne zaštite i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova.

Od dana imenovanja Krizni štab donio niz preporuka i naredbi, koje su se odnosile, kao prvo na upozorenja od prijetnje Coronavirusa, provedbu naredbi i preporuka federalnog kriznog stožera, prijedloga mjera o postupanjima radi zaštite od Coronavirusa raznih subjekata (javnih ustanova, zdravstvenih ustanova, gospodarskih subjekata, zdravstvenih radnika kao i najšireg pučanstva) kao i konkretnih naredbi.

Od strane Zavoda za javno zdravstvo uspostavljen je stalni kontakt sa Federalnim Kriznim štabom i epidemiolozima u Federaciji BiH, sačinjen je Plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa (COVID- 19) za Srednjobosanski kanton. A sve zdravstvene ustanove u Srednjobosanskom kantonu su također sačinile svoje Krizne planove.