Općinski sud u Travniku, postupajući u skladu sa proglašenom pandemijom korona virusa, donio je upute za rad Zemljišnoknjižnog ureda ovog suda ,koji je nadležana za općine Travnik,Novi Travnik,Vitez I Busovaču, a u cilju daljeg sprečavanja širenja virusa,koje se odnose na sve učesnike u postupku registracije,kako slijedi,

-Radno vrijeme za rad sa strankama je nepromijenjeno (09-14,00),ali se stranke upućuju da samo za hitne I neodložne poslove pristupaju u sud

-Stranke koje imaju hitne I neodložne poslove u ZK uredu, dužne su pri ulasku u prijemnu kancelariju ZK ureda ( soba broj 11/prizemlje) ulaziti pojedinačno, jedna po jedna, ne stvarajući gužvu i dodatno zadržavanje.

-Stranke sve kontakte sa  zaposlenim u ZK uredu mogu ostvariti na direktne brojeve telefona:

030 547 352

030 547 353

030 547 354

030 547 355

O svim drugim promjenama u radu ZK ureda javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Takođe, Općinski sud u Travniku, postupajući u skladu sa proglašenom pandemijom korona virusa, donio je upute za Registar poslovnih subjekata ovog suda ,koji je nadležana za poslove registracije poslovnih subjekata sa područja svih općina SBK/KSB, a u cilju daljeg sprečavanja širenja virusa,koje se odnose na sve učesnike u postupku registracije,kako slijedi,

-Radno vrijeme za rad sa strankama je nepromijenjeno (09-14,00),ali se stranke upućuju da samo za hitne I neodložne poslove pristupaju u sud

-Stranke koje imaju hitne I neodložne poslove u sudskom registru, dužne su pri ulasku u pisarnu registra ( soba broj 22/sprat 1) ulaziti pojedinačno, jedna po jedna, ne stvarajući gužvu i dodatno zadržavanje.

-Stranke svoje zahtjeve za izdavanje izvoda iz sudskog registra mogu slati sudu putem faxa ili na e-mail adrese u prilogu.

-U dogovoru sa strankama,  izvodi iz sudskog registra mogu se poslati poštanskim putem na adresu koju stranka označi u zahtjevu za izdavanje izvoda.(putem fax-a ili on line na web adrese u prilogu)

-Stranke sve kontakte sa  zaposlenim u registru mogu ostvariti na direktne brojeve telefona/faks-a: 030 547 336, 030 547 369 ili na jedan od e-mail :

nina.sulejmanpašić@pravosudje.ba

[email protected]

[email protected]