U Sarajevu je u petak nakon kratke bolesti preminuo Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić, rektor i osnivač Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku.

 

Profesor dr. Ibrahim Jusufranić je rođen u Nikšiću u Crnoj Gori 1941. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1963. godine, a magistrirao 1973 na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Deset godina kasnije doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

U svojoj bogatoj profesionalnoj karijeri obnašao je funkciju direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (1980.–1989.), nakon čega odlazi na mjesto direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „GRAS“ Sarajevo kojim uspješno rukovodi punih 16 godina (1989. – 2005.). Bio je i redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Godine 2005. prelazi na mjesto direktora firme „Unioninvest izgradnja objekata“ d.d. Sarajevo gdje ostaje do 2008. U međuvremenu, 2010. godine, prof. dr. Jusufranić osniva Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku gdje je bio rektor do svoje smrti.

Objavio je 90 naučnih radova iz oblasti kojom se bavi, te niz stručnih studija, referata i članaka. Učestvovao je u radu 56 naučnih i stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu među kojima su i one svjeskih razmjera. U svom akademskom i univerzitetskom angažovanju napisao je preko 20 knjiga kao autor i koautor od kojih su najznačajnije:  „Organizacija preduzeća“, „Ekonomika preduzeća“, Saobraćajni sistemi – teorija, transport, tehnologija, trendovi“, „Ekonomske ideje – između lokalnog i globalnog, preduzetničkog i predodređenog, individualnog i masovnog, monističkog i pluralističkog, institucionlnog i alternativnog“, „Sistemi prevoza putnika u gradovima“, „Menadžerska ekonomija“, „Poslovna logistika“, „Osnove drumskog saobraćaja – organizacija, tehnologija, ekonomika, logistika, upravljanje“, „Inovation in urban public transport“, „Prevoz putnika u gradovima“ i mnoge druge.

Za svoj dugogodišnji i plodonosni rad  odlikovan je najprestižnijim nagradama i priznanjima kao što su: Najveće priznanje države “27 julska nagrada Republike Bosne i Hercegovine” za 1991. godinu za ostvarene izvanredne rezultate u radu GRAS-a, te i stvaralački doprinos opštem napretku zemlje; Plaketa Hrvatskog zanstvenog društva za promet „za osobite zasluge na unapređenju prometa i razvitka HZDP-a“, 2002. godine, “Plaketa grada Sarajeva”; “Priznanje za izuzetne zasluge za razvoj GRAS-a” i više plaketa za izuzetan doprinos u odbrani države BiH. Dobitnik je Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva. U 2003. godini GRAS Sarajevo je proglašen za najuspješnije preduzeće JGP u svijetu od strane Madridskog časopisa „Aktualidat“, na čijem je čelu bio prof. dr. Ibrahim Jusufranić. Tu su i druge značajne nagrade poput „Povelje F.E.S.T. 2012“ za izuzetna doprinos kulturološkom i turističkom razvoju grada Travnika“, Solin – Split, 2012.; ”Best University” – Nagrada za najbolji univerzitet na Balkanu, Beč, 2012., zatim Visoko priznanje Počasno imenovanje visokog gosta univerziteta (Universidad Nacional del Este – Paragvaj), 2015., Nagrada „Povelja junaka sa zlatnom medaljom Nikole Tesle“, 2016., nagrada „Naučnik godine 2016“, SAD 2017., EBA business ambasador za Bosnu i Hercegovinu, “Sokrates”- internacionalna nagrada dodijeljena za lični doprinos u obrazovnoj kategoriji, 2017. London i brojne druge.

Evropska poslovna skupština sa sjedištem u Oxfordu je 2018. godine inaugurisala Akademika, rektora IUT-a, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića u EBA Poslovnog Ambasadora, a 2019. godine dobio je prestižnu nagradu „Dostignuća 2019“ za izvrsnost u nauci i obrazovanju. Posljednja nagradu koju je dobio Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić stigla je od Međunarodnog istraživačkog centar za dostignuća (IARC) iz Chicaga, SAD, koji je Jusufranića proglasio za „Naučnika godine 2020“ za impresivna postignuća u programu „Društvene nauke / ekonomija i biznis“.

Profesionalno i lično bio je maksimalno posvećen dostizanju najviših profesionalnih standarda u visokom obrazovnom sistemu.

Sahrana će se obaviti u subotu, 06.06.2020. godine u 13:00 sati na gradskom groblju “LAV”. Prevoz će biti obezbjeđen ispred Internacionalnog univerziteta Travnik sa polaskom u 10:00 sati , a povratak nakon sahrane.

Obavještavaju se profesori, saradnici, uposlenici i studenti da Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku neće raditi u subotu, 06.06.2020. godine. Redovne aktivnosti nastavljaju se u ponedjeljak.