Sud BiH odbacio je žalbu HDZ-a BiH koju je ova stranka uložila protiv odluke CIK-a od 5. decembra o utvrđivanju i objavljivanju rezultata lokalnih izbora vezano za rezultate u Opštini Travnik. Apelaciono vijeće je zaključilo da žalba HDZ-a BiH nije osnovana.

 

– Također je neosnovan i žalbeni prijedlog sa Sud izmjeni ožalbenu odluku u dijelu koji se odnosio na izbor i potvrdu osobe kojoj se utvrđuje izbabrani mandat načelnika i utvrdi izbor osobe sa najvećim brojem glasova koja mandat može primiti. Prije svega ožalbenom odlukom nije potvrđen izbor prvorangiranog kandidata nego je utvrđen i objavljen broj glasova koje je osvojio, a potom prijedlog da se izmjenom odluke utvrdi izbor sljedećeg kandidata za načelnika koji je osvojio najviše glasova protivan je odredbi člana 13.7 Izbornog zakona koja propisuje način izbora opštinskog načelnika, navedeno je između ostalog u rješenju.

Podsjetimo CIKBiH je utvrdio pobjedu kandidata SDA Mirsada Pece u Travniku, a koji je preminuo od korone na sami dan izbora, a Apelacionom vijeću Suda BiH na odluku o utvrđivanju rezultata žalio se HDZ BIH.