Slanjem zahtjeva za ukidanje komunalne takse za 2021.godinu prema svim Općinskim vijećima na području SBK, Rekontiva d.o.o. Travnik je napravila značajan korak za privrednike sa ovog kantona.

 

Svjesni smo činjenica da je 2020.godina predstavljala izazov za sve privrednike na području SBK. Unatoč svim problemima koji su uzrokovani širenjem korona virusa, obaveza za komunalnu taksu za 2020.godinu je bila na snazi , tako da su privrednici bez obzira na veliki pad prometa i suočavanje sa do sada neviđenim problemima plasmana proizvoda/robe/usluga imali  na sebi i ovaj teret.

Rekontiva d.o.o. Travnik je prepoznala ovaj problem i kao predstavnik svojih klijenata i svih privrednika na nivou SBK koji imaju interes da održe/povećaju nivo poslovne aktivnosti u narednoj godini, predlaže i apelira na Općinsko vijeće koje predlaže nacrt budžeta za narednu godinu da ukinu stavku koja se odnosi na takse na istaknutu firmu za 2021.godinu.

U ovoj godini smo suočeni sa masovnim zatvaranjem firmi i obrta, selektivnim podsticanjem određenih djelatnosti koje su imale pad prometa ( iako se pandemija odrazila negativno na sve djelatnosti)  i  poslovanjem mnogih firmi u gubitku.

Ukoliko se ne poduzmu određeni koraci za olakšavanje  poslovanja privrednika u 2021. godini biti ćemo suočeni sa problemom zatvaranja firmi i otpuštanja radnika, što ne ide u prilog ni javnom ni privatnom sektoru.

Ukoliko ste privrednik sa ovog kantona, popunite obrazac incijative i podržite ukidanje komunalnih taksi za 2021.godinu.

Klikom na LINK podržite inicijativu!