Milica Marković, direktorica Agencije FIPA održala je sastanak s Nj.E. ambasadoricom BiH u Srbiji mr.sci. Aidom Smajić kako bi razmijenile informacije o trenutnim ekonomskim kretanjima i stanju u privredi Srbije i Bosne i Hercegovine, te mogućnosti saradnje na dodatnim ulaganjima srbijanskih kompanija u BiH.

 

Direktorica Marković se sastala sa šefom Predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađenom Cicovićem kako bi razgovarali o organizaciji poslovnih susreta i promocije mogućnosti ulaganja i investicijskih projekata u vlasništvu bh kompanija. Konstatovano je da svaka saradnja i investicije u Republiku Srpsku su i podsticaj bh. ekonomiji.

-Republika Srbija je treći po veličini investitor u BiH, sa iznosom od 1,998 miliona KM ili 1,022 miliona EUR do decembra 2019. Najveća investicija iz Srbije je bila kupovina Telekomunikacija RS ad Banja Luka, kao i ulaganja Komercijalne banke ad Beograd, Naftne industrije Srbije, Hemofarma ad Vršac, Swissliona Takovo, Imleka ad, te kompanije Galames Beograd i mnoge druge investicije u energetski sektor, proizvodnju hrane, IT, turistički, metalo-prerađivački i tekstilni sektor. – saopćeno je iz Agencije FIPA.

I pored činjenice da u BiH djeluje preko 700 kompanija sa kapitalom iz Republike Srbije, konstatovano je da postoji interes za investicijske prilike u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga direktorica Marković je inicirala i predložila zajedničku organizaciju poslovnih susreta vlasnika projekata i kompanija iz BiH i kompanija iz Srbije.

FIPA u svojoj bazi ima više od 400 projekata domaćih kompanija, lokalnih zajednica i entiteta.