Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla potpisali su u decembru 2020. godine Memorandum o partnerskoj saradnji u cilju unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području ZDK, odnosno unapređenja djelotvornosti rada odgojno-obrazovnih ustanova, profesionalnog razvoja nastavnika i jačanja njihovih stručnih kompetencija.

 

Prioritetni cilj planiranih projektnih aktivnosti jeste doprinos kontinuiranom  stručnom usavršavanju nastavnika, što omogućava praćenje savremenih trendova u obrazovanju od strane svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla u svome radu fokus aktivnosti stavlja na umrežavanje škola i obrazovnih institucija sa područja Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske i u skladu s tim provodi edukacije usmjerene na osiguravanje poticajnog okruženja za učenje, što je svakako prioritet resornog Ministarstva i Pedagoškog zavoda Zenica kada je u pitanju segment stručnog usavršavanja nastavnika sa područja ZDK.  Provođenje svih aktivnosti planirano je kroz razmjenu iskustava, raspoloživih resursa i primjera dobrih praksi, a u tu svrhu Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla je objavilo javni poziv za dijeljenje nastavnih/školskih praksi, koji svi zainteresovani mogu pronaći na sljedećem linku: Poziv za dijeljenje prakse.pdf – Google disk

 

Uvažavajući činjenicu da su nastavnici nosioci promjena u odgojno-obrazovnom procesu i da se kontinuirano stručno usavršavaju kako bi što uspješnije kod učenika poticali razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, planirane aktivnosti su još jedna u nizu aktivnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Pedagoškog zavoda Zenica koje su usmjerene na pružanje što kvalitetnijeg odgovora na izazove s kojima se danas suočava naš obrazovni sistem i društvo u cjelini.

 

O svim provedenim aktivnostima, kao i o rezultatima projektnih aktivnosti, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK će blagovremeno obavještavati javnost ZDK i profesionalce zaposlene u osnovnim i srednjim školama na području ZDK.