Samo što su lokalni izbori završili u većini općina na području Kantona, u kojima je najveći broj vijećnika osvojila koalicija SDA – HDZ, isti su se počeli ponašati u tim općinama kao prema ratnom plijenu  i to u ratnim uslovima – ne poštujući ni zakone ni statute općina.

 

U nekoliko općina, među kojima su Travnik i Bugojno, dogovorom SDA i HDZ, odbori i komisije koje imenuje Općinsko vijeće, a koje raspoređuju stotine hiljada KM na godišnjem nivou boračkim udruženjima, sportskim i kulturnim udruženjima, socijalnim slučajevima, izrađuju strategije i odobravaju planove, te koje ocjenjuju zakonitost pojedinih općinskih akata, bratski su razgrabljene između ove dvije stranke.

Iako su Statuti općina jasni i govore da se u odborima i komisijama trebaju naći predstavnici svih parlamentarnih stranaka u skladu s osvojenim rezultatima, „pravnim ekspertima“ i stranačkim liderima ova tijela služe za uhljebljavanje dobro poznatih stranačkih poslušnika i članova porodice, te za prikrivanje enormnih pronevjera sredstava iz općinskih budžeta. I upravo nas je strategija koju forsiraju „podobni, a ne poslušni“ dovela u situaciju da smo najsiromašniji kanton u Federaciji BiH, a da neke od nekad najrazvijenijih općina u Bosni i Hercegovini, postaju pusta mjesta iz kojih mladi odlaze trbuhom za kruhom.

O kakvim razmjerama bahatosti i nesposobnosti vladajućih SDA i HDZ elita se radi, govori i slučaj iz Travnika, gdje je za direktora jednog javnog preduzeća imenovana osoba koja već radi u drugom javnom preduzeću i obnaša različite funkcije unutar SDA. Da stvar bude još tragičnija, jedini protukandidat mu je bio nezaposleno šehidsko dijete koje je imalo bolje uslove od njega na konkursu, ali ne i pravu stranačku knjižicu. I onda se, i pored toga, kunu u ljude koji su dali živote za Bosnu i Hercegovinu, i kojima u prvom redu duguju svoje funkcije i položaje.

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine smatra da ovakve i slične stvari ne mogu i ne smiju biti pravilo, te da se nepotizam i stranačka uhljebljavanja ne smiju nastaviti. Svim silama radićemo na donošenju zakonskih okvira kojim bi se ovakva praksa ne samo zaustavila, nego i nadležni kaznili. Vrijeme je da se mladim sposobnim ljudima zaista pruži prilika, a ne da se istjeraju iz Bosne i Hercegovine.

Ovo je država građana Bosne i Hercegovine, a ne stranačkih lidera!

Predsjedništvo Kantonalne organizacije SDP BiH SBK/KSB daje punu podršku BH Bloku u Travniku za kandidaturu jednog zajedničkog kandidata za načelnika na predstojećim prijevremenim izborima u Općini Travnik.

 

(KO SDP BiH SBK/KSB)