„YOU(th) ACT(ivism)“ je interaktivni program koji je CEM osmislio na osnovu svog dvadesettrogodišnjeg razvojnog rada sa mladima, a koji, kroz kombinaciju najefikasnijih metoda iz formalne i neformalne edukacije, te uz mentorstvo profesionalnih i certificiranih trenera, izgrađuje kapacitete mladih ljudi za pokretanje pozitivnih promjena u zajednici, rad na ličnom i socijalnom razvoju, samopouzdanju, razvijanju vrijednosti i stavova, te kreiranje zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade, neophodnog za njihov razvoj.

 

Već nakon prvog od četiri modula programa, učesnici su prepoznali njegovu korist, kako za njih, tako i za njihovu zajednicu, budući da će nakon njegovog završetka upravo oni biti pokretači pozitivnih promjena i kreatori zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade u svojim zajednicama.

-Na inovativan i kreativan način smo sticali nova znanja, treneri znaju probiti našu zonu komfora i pomogli su nam da se više otvorimo. Metode rada su kreativne i super implementirane, svo vrijeme je bilo zanimljivo. –  iskustvo je jednog od polaznika programa. Svi su zaključili da su već na prvom modulu, koji ih je uveo u omladinski aktivizam u zajednici, usvojili nova znanja, osvježili postojeća i otklonili neke nedoumice koje su imali dosad.

Centar za edukaciju mladih (CEM) osnažuje mlade aktiviste u Krajini

Kroz četiri modula programa učesnici će savladati metodologiju razvojnog omladinskog rada u zajednici, animiranja i osnaživanja pojedinaca i grupa mladih u pravcu aktivizma i volonterizma, te osnove upravljanja projektnim ciklusom, a imat će priliku i napisati svoje prve projekte.

Budući da je u radu sa mladima bitno i „osjetiti“ šta znači biti lider, CEM-ov „YOU(th) ACT(ivism)“ učesnicima daje priliku da sami koncipiraju vlastite radionice, na kojima će moći primijeniti svi što su načili tokom edukativnih sesija, ali i motivisati svoje vršnjake da i sami postanu mladi aktivisti.

Prvi ciklus programa „YOU(th) ACT(ivism)“ Centar za edukaciju mladih realizuje u Bihaću, u saradnji sa tamošnjim Centrom za održivi razvoj (COR).