U okviru manifestacije “Dan općine Travnik 2021.”, Bosanski kulturni krug je organizirao predavanje Slobodana Ličanina, pod nazivom “Vlašić – prvi koraci ka proglašenju parka prirode”. Predavanje je održano u prostorijama Zavičajnog muzeja Travnik.

 

Na početku predavanja skrenuta je pažnja na “Službeni list Općine Travnik”, iz 2007. godine, u kojem je objavljena Odluka o proglašenju Vlašića parkom prirode, međutim, ta činjenica nikada nije provedena, nego je nastavljeno konstantno uništavanje ove prelijepe planine.

Predavač, jedan od najboljih poznavatelja Vlašića i njegovih biljno-životinjskih, kao i kulturno-historijskih sadržaja, predavanju je pristupio isticanjem najvrjednijih pojedinosti koje se mogu pronaći na Vlašiću, podijelivši cijelu zonu planine na tri područja: kanjon rijeke Ugar, visoki Vlašić i Galica.

Nakon toga ukazano je na negativne trendove koji prijete potpunim uništenjem vlašićkoga ekosistema, kao i na predstojeće aktivnosti koje ekološka sekcija Bosanskog kulturnog kruga, na čijem se čelu nalazi upravo g. Ličanin, namjerava provesti.

Održano predavanje "Vlašić – prvi koraci ka proglašenju parka prirode"

Nakon predavanja uslijedila je veoma konstruktivna i, na trenutke, emotivna diskusija prisutne publike, u kojoj su se našli predstavnici nekoliko planinarskih društava i Gorske službe spašavanja, kao i drugi zaljubljenici u prirodu i ekologiju. Potpuno je jasno da sadašnje prijetnje koje se već nalaze na Vlašiću (hidroelektrane, divlje deponije, nelegalna izgradnja, krivolov, nelegalna sječa, četverotočkaši, minska polja), ali i ponajveća od njih koja tek dolazi – gradnja vjetroelektrana u toj mjeri uništavaju okoliš, da se, zapravo, nalazimo možda i pred posljednjom šansom da spriječimo ekocid na Vlašiću. U protivnom, bio bi doveden u pitanje i opstanak budućeg života u samom Travniku. Postignut je dogovor da se zajedničkim snagama Bosanskog kulturnog kruga i drugih udruženja i organizacija što prije pokrene akcija, angažuju odvjetnici, te na bilo koji način spriječi daljnja destrukcija prirode.

Održano predavanje "Vlašić – prvi koraci ka proglašenju parka prirode"

Naše udruženje planira u skorije vrijeme pripremiti i elektronsku verziju ovoga predavanja, kako bi i oni koji nisu prisustvovali mogli saznati dodatne i zanimljive podatke o Vlašiću te na taj način uvidjeti da se zaista imamo zbog čega suprotstaviti divljačkim kapitalističkim težnjama uništenja prirode radi bijednog profita.